25% chojniczan nie podało informacji ws. źródła ciepła w swoim domu

Do końca czerwca 2022 75% mieszkańców Chojnic wywiązało się z obowiązku złożenia deklaracji o posiadanym źródle energii cieplnej w instalacji centralnego ogrzewania. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska pomogą spóźnialskim.

To, czym się pali w domowym piecu, nie jest wbrew pozorom prywatną sprawą właściciela lokalu. Od jego rozsądku, wiedzy i swoistej dyscypliny zależy jakość powietrza i czystość w okolicy.   |  fot. pixabay

Wiceburmistrz Adam Kopczyński przekazał dane statystyczne dotyczące zakresu działalności Wydziału Ochrony Środowiska. Do miejskiego programu „Stop dla smogu” od 1 stycznia złożono 69 wniosków. Z 2021 przeszło nie rozpatrzonych 35 wniosków. Do tej pory w 2022 podpisano umowy z 65 wnioskodawcami. - Szacuję, że ok. 85% wniosków dotyczy przejścia na gaz ziemny. Nie wykluczone, że powodu wzrostu jego ceny oraz podrożenia kosztów zakupu instalacji, możliwa jest nowelizacja uchwały RM – przyznał zastępca burmistrza.

Od 1.03.2021 UM współpracuje z WFOŚiGW przy rządowym programie „Czyste Powietrze” prowadząc punkt konsultacyjny. W 2022 średnio miesięcznie udzielał 350 porad. Przyjął od 1 stycznia 46 wniosków. W związku z wykazywanym dużym zaangażowaniem chojnicki punkt, jako jedyny w naszym powiecie, został wyróżniony przez WFOŚiGW dotacją w wysokości 25600 zł z przeznaczeniem na promocję programu i szkolenia.

Wiceburmistrz Adam Kopczyński podał także dane dotyczące realizacji przez chojniczan obowiązku złożenia deklaracji do centralnej ewidencji o posiadanym źródle ciepła. Jeszcze ok. 25% nie wywiązało się z niego. Pracownicy wydziału, jeśli ktoś nie może poradzić sobie ze złożeniem deklaracji online, to mogą pomóc w tym w swej siedzibie. Brak deklaracji może skutkować grzywną do 500 zł lub sądową karą do 5000 zł.

Więcej szczegółów w relacji video.

(je)