Agencja Informatyzacji i RozwojuAgencja Informatyzacji i Rozwoju skutecznie pozyskuje fundusze z Unii Europejskiej. Z naszych usług korzystają firmy na terenie całego kraju.

Zakres naszych usług :

* sporządzenie wniosku , biznesplanu i załączników o udzielenie dotacji z UE,
* monitorowanie funduszy rządowych i unijnych,
* doradztwo przy doborze programu finansującego,
* studium wykonalności,
* biznes plany,
* analiza finansowo-ekonomiczna,
* przygotowanie niezbędnych dokumentów ,
* opieka merytoryczna podczas realizowanego projektu oraz jego końcowe rozliczenie.

Zapraszamy zainteresowanych możliwością pozyskania dotacji ze środków unijnych do współpracy z nami. 
W celu otrzymania bezpłatnych  informacji i analiz  prosimy o wypełnienie  ANKIETY na stronie www.aiir.pl

Wdrażamy również nowoczesne rozwiązania IT w firmach, które podejmują z nami współpracę.
Szczegóły na naszej stronie internetowej.

Realizujemy Program \"BEZPIECZNA FIRMA\" w którym każdej firmie czy osobie przystępującej do programu zapewniamy pakiet usług umożliwiający bezproblemowe funkcjonowanie w sieci internetowej , jak również wspomagający rozwój poprzez zwiększenie sprzedaży , pozycjonowanie witryny w wyszukiwarce GOOGLE ,  znajdowanie nowych rynków czy pozyskiwanie bezzwrotnych dotacji z Unii Europejskiej. Umożliwiamy również zakup sprzętu komputerowego w cenach hurtowych.

Aktualne informacje o konkursach dotacyjnych są na stronie
www.aiir.pl
w zakładce: \"konkursy wojewódzkie\"