Złóż wniosek o nagrodę wójta gminy Chojnice

Do 31 stycznia 2022 można składać wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Chojnice za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2021.

Raz w roku zostają wręczone nagrody wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowych i krajowym współzawodnictwie sportowym.   |  fot. ilustracyjne

Treść stosownych uchwał Rady Gminy i wnioski można pobrać ze strony gminachojnice.pl oraz gokchojnice.pl. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 roku. Nagrody w dziedzinie kultury przyznaje Wójt Gminy Chojnice z własnej inicjatywy lub na wniosek: 3 radnych lub 5 mieszkańców gminy Chojnice; instytucji kultury; szkół oraz organizacji pozarządowych działających w sferze kultury.We wniosku o przyznanie nagrody powinny być m.in. dane o kandydacie do nagrody; uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana.

Nagrody i wyróżnienia za osiągniecie wyników sportowych mogą być przyznane zawodnikom, a nagrody trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są mieszkańcami gminy Chojnice lub reprezentują klub mający swoją siedzibę na terenie gminy Chojnice. Nagradza się dyscypliny sportowe mające znaczenie dla Gminy Chojnice, to jest objęte programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, a w szczególności piłkę nożną, piłkę siatkową, siatkówkę plażową, koszykówkę, piłkę ręczną, wioślarstwo, żeglarstwo i lekkoatletykę.

Więcej szczegółów na stronie GOK Chojnice.

Oprac. (je)