Zaszczep się przed wakacjami

Rośnie liczba osób planujących wyjazdy wakacyjne poza granice naszego kraju. Wyjazdy do wielu krajów wiążą się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby zakaźne.

Ze szepienia warto skorzystać i to niekoniecznie tylko w przypadku wyjazdu za granicę.

Szczepienia ochronne stanowią jeden z najbardziej skutecznych środków profilaktyki, dlatego przygotowując się do wyprawy za granicę powinno się zaszczepić.

Ze względu na różny stopień zagrożenia, dobór szczepień zalecanych jest uzależniony od:

 • charakteru wyjazdu (indywidualny lub grupowy, rodzaj wykonywanych zajęć, pobyt w rejonach wiejskich, leśnych itp.)
 • przewidywanego rejonu i czasu pobytu, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej,
 • stanu odporności immunologicznej i ewentualnych przeciwwskazań do szczepień.

Najczęściej występującymi chorobami zakaźnymi, których można uniknąć dzięki szczepionce, są:

 • wirusowe zapalenie wątroby typu A i B,
 • żółta gorączka (żółta febra)
 • błonica, tężec, polio,
 • dur brzuszny,
 • wścieklizna,

Odporność po szczepieniach pojawia się po 2-4 tygodniach. Szczepienia można wykonywać w czasie pełnego zdrowia. Odstęp między różnymi szczepionkami musi wynosić co najmniej 4 tygodnie. Planując podróż należy spotkać się ze swoim lekarzem - zabierając na wizytę książeczkę zdrowia, w której powinny być wpisane wykonane szczepienia (szczególnie ważne jest to w przypadku dzieci).

Poniżej przedstawiamy Proste działania, które zapewnią zdrowy, udany wyjazd za granicę

Po pierwsze: Swoboda podróżowania – zasięgnij porady lekarza

Jeżeli chcesz cieszyć się dobrym zdrowiem podczas wyjazdu zaplanuj wizytę u lekarza na 6-8 tygodni przed wyjazdem. Mając tyle czasu zdążysz wykonać wszelkie szczepienia, które lekarz może zalecić. Lekarz przekaże najbardziej aktualne informacje o tym, jak zapewnić sobie i rodzinie swobodę podróżowania i zdrowie podczas wakacji.
Nawet jeśli dowiesz się o możliwości wyjazdu za granicę z niewielkim wyprzedzeniem pamiętaj, że nigdy nie jest za późno! Podjęcie środków ostrożności w ostatniej chwili jest lepsze od nie podjęcia ich wcale!

Po drugie: Bądź przygotowany – podejmij zalecane środki ostrożności

W zależności od tego dokąd się wybierasz lekarz może zalecić wykonanie kilku szczepień. Szczepienia te ochronią Ciebie przed niektórymi powszechnie występującymi i potencjalnie bardzo groźnymi chorobami. Pamiętaj, że niektóre kraje nie zezwalają na wjazd osób, które nie poddały się pełnej serii szczepień przeciwko określonym chorobom. Lekarz poinformuje, które szczepienia będą potrzebne, jednak do najczęściej występujących chorób, którym można zapobiec przez szczepienie należą:

 • Wirusowe zapalenie wątroby typu A – Najczęstsza choroba podróżnych, której można zapobiec przez szczepienie, zakażenie następuje zazwyczaj poprzez spożycie skażonego pożywienia i wody. Wywołuje żółtaczkę i może doprowadzić do niewydolności wątroby. Szczepienie zapewnia odporność na co najmniej 10 lat, o ile przeprowadzi się pełny cykl szczepień według zalecanego schematu.
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu B – Druga najczęściej występująca wśród podróżnych choroba, której można zapobiec przez szczepienie. Można się nią zarazić przez skażoną krew i płyny ustrojowe. Do zakażenia może również dojść podczas stosunku płciowego i w wyniku zabiegów medycznych wykonywanych źle wysterylizowanymi narzędziami np. po wypadku. W ciężkich przypadkach może dojść do powstania raka wątroby lub marskości wątroby. Obecnie dostępna jest szczepionka skojarzona, chroniąca zarówno przed WZW A, jak też WZW B, i może ona zapewnić długotrwałą ochronę przed obiema chorobami, o ile przeprowadzi się pełny cykl szczepień według zalecanego schematu.
 • Dur brzuszny – Zakażenie następuje na skutek skażonego pożywienia i wody. Choroba wywołuje wysoką gorączkę i może być śmiertelna. Pojedyncze szczepienie zapewnia odporność na okres do 3 lat.
 • Żółta gorączka – Szczepienie przeciwko żółtej gorączce jest warunkiem uzyskania pozwolenia na wjazd do wielu krajów. Pojedyncze szczepienie chroni podróżnych na okres do 10 lat.
 • Tężec – Występuje na całym świecie i może doprowadzić do zgonu. Szczepienie zapewnia podróżnym odporność na 10 lat.
 • Polio – Choroba ta jest wciąż zjawiskiem powszechnym w wielu krajach rozwijających się. Co 10 lat potrzebne jest szczepienie przypominające.
 • Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – jest ciężką ostrą chorobą zakaźną ośrodkowego układu nerwowego, która może prowadzić do zgonów lub ciężkich chorób neurologicznych. Przeciwko tej chorobie powinny szczepić się osoby nie tylko wyjeżdżające poza granice kraju, lecz przede wszystkim te osoby które spędzają wolny czas w plenerze.

Dla własnego bezpieczeństwa należy w koszt wycieczki wliczyć wydatek związany z zaszczepieniem się lub wykupieniem leków przeciwmalarycznych.

 Informacje na temat szczepień przed wyjazdem zagranicznym uzyskasz w:

 NZOZ „GEMINI”

Budynek Przychodni ul. Kościerska 9, gabinet 39.

Tel. 52 3974033

e-mail: gemini@chojnice.pl