Zaproszenie na promocję

Nowe "Słowo Młodych" to ponad dwadzieścia artykułów rozpisanyh na 240 stronach. Za wydanie jednego egzemplarza zapłaciliśmy 25,83 zł. Nakład wyniósł 120 egzemplarzy.

Najnowsze wydanie "Słowa Młodych".

"Słowo Młodych" jest wydawane ze składek członków Stowarzyszenia Arcana Historii i z darowizn przekazanych na naszą rzecz. Nie pobieramy dotacji publicznych.  Podczas promocji będzie można uzyskać najnowszy numer "Słowa Młodych". Tak prezentuje się spis treści tego numeru:
 
Spójna Unia Europejska jako gracz światowy,
Michał Wilczewski

Ewolucja w podejściu Chin do propagandowej roli sportu,
Jarosław Grochowski

Nadzwyczajna sesja Zgromadzenia Ogólnego Ligii Narodów,
Marcin Adamiak

Dyskurs władzy o Osiedlu Polskich Dzieci w Pahiatua,
Marcin Wałdoch

Idea „Paktu Wschodniego”. Geneza, główne założenia i postulaty.
Stanowisko Marszałka Józefa Piłsudskiego wobec tej koncepcji,
Piotr Stanisławski

Argentyńsko – brytyjski konflikt o Wyspy Falklandzkie,
Wiesława Gołuńska

Film jako czynnik kształtujący prawdę polityczną,
Grzegorz Krasinkiewicz

Teoria reprodukcji Pierre’a Bourdieu,
Iwona Kortas

Antypedagogika, postpedagogika, amication –
radykalizm Schoenebecka

Oskar Szwabowski

Filozofia w służbie terroru. Nietzsche a nazizm – przyczynek
do ideologicznego nadużycia,
Przemysław Zientkowski

DZIAŁ DS. ARCAN HISTORII
Regulacja ustroju wewnętrznego gminy Chojnice. Stan na rok 2003,
Andrzej Mielke

Sztandar 1 batalionu strzelców z Chojnic,
Marcin Wałdoch

Strajk w Wytwórni Konstrukcji Stalowych Mostostal
(25-30.08.1980) geneza, przebieg i skutki,
Izabela Mazanowska

Ksiądz Alfons Schletz. Kosznajder i nauczyciel wiary,
Michał Januszewski

Zajście antyżydowskie w Czersku w roku 1924,
Mirosław Rekowski

Chojnicka prasa niemieckojęzyczna w okresie pruskim i międzywojennym,
Dawid Prochowski

„Czerwona szkoła” dla dziewcząt na starej fotografii, część VIII,
Wiesława Gołuńska

Z dziejów „czerwonej szkoły” dla dziewcząt w Chojnicach na tle szkolnictwa
na Pomorzu Gdańskim w latach 1882 – 2008, część VII,
Wiesława Gołuńska

Krzyże, figury i kapliczki przydrożne w Dekanacie Chojnickim,
Andrzej Ortmann

Obchody Święta Niepodległości w powiecie chojnickim i tucholskim
w okresie międzywojennym,
Adam Węsierski

„To ci co piszą i czytają polskie książki, są najgorszym rozsadnikiem
polskiej zarazy” – perypetie polskiej biblioteki w Śliwicach z cenzurą
pruską w drugiej połowie XIX wieku,
Adam Węsierski

Z dziennika legionisty: „Moje ciekawe fakty życiowe i niczem
Niewytłumaczone”. Karol Fleck 1923 – 1935 Sen (kubek),
Jacek Wałdoch

Mord chojnicki i jego reperkusje wydawnicze,
Dawid Prochowski

RECENZJE/OMÓWIENIA

Marcin Wałdoch:


Helmut Walser Smith: The Butcher’s Tale: Murder and Anti – Semitism in a German Town

Dawid Prochowski:


Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego. Ludzie ziemi chojnickiej, TOM III,
wybór i opracowanie Jacek Knopek

Marcin Wałdoch
:

Andrzej Ortmann
: Przydrożne znaki pobożności ludowej
 
Serdecznie zapraszamy dnia 24.03.2011 (czwartek) do sali obrad Rady Miejskiej w ratuszu miejskim w Chojnicach na godzinę 18.00.  Promocję poprowadzi Pan Mariusz Brunka.  
 
Marcin Wałdoch
prezes
Stowarzyszenia Arcana Historii


Aktualizacja 21.03.

Nastąpiła zmiana miejsca promocji nowego numeru "Słowa Młodych". Zamiast sali obrad Rady Miejskiej, będzie nią Herbaciarnia "Kredenz". Termin i godzina bez zmian - 24.03. (czwartek) godzina 18.00.