Z kraju. Jest rozporządzenie z obostrzeniami na święta

Rząd przyjął rozporządzenie ograniczające do pięciu liczbę osób, które można zaprosić na spotkania, zebrania i zgromadzenia - w tym spotkania świąteczne. To potwierdzenie wcześniej zapowiadanych obostrzeń na okres świąt Bożego Narodzenia.

Święta decyzją rządu spędzimy w tym roku w kameralnym gronie.   |  fot. arch.

Rzecznik rządu już parę dni temu przekonywał, iż jego zdaniem najlepiej maksymalnie ograniczyć listę gości zaproszonych na wspólną wigilię. Jak podkreślał Piotr Müller, byłoby to najbezpieczniejsze dla zdrowia obywateli.

Wątpliwości rozwiewa opublikowane w czwartek 26 listopada rozporządzenie Rady Ministrów. Wyjaśnienie znajdujemy w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W rozdziale 3, paragrafie 26, ust. 11 czytamy, że:

Do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2) imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących.

Oznacza to, że w spotkaniach świątecznych będą mogli uczestniczyć zameldowani pod jednym adresem domownicy, niezależnie, ile to osób, a dodatkowo maksymalnie pięć osób spoza danego gospodarstwa.

PAP (red.)