„Z ekonomią za pan brat”

W czwartek 8 marca w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach odbyła się VIII edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas siódmych „Z ekonomią za pan brat”.

Uczestnicy musieli rozwiązywać zadania tekstowe, krzyżówkę, wykreślankę, rebusy, a także rozwiązywać zadania za pomocą komputera.   |  fot. (nad.)

Wzięło w nim udział łącznie 14 drużyn: ze Szkoły Podstawowej nr 1, 5, 7,8  w Chojnicach, z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach, z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Chojnicach, ze Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach, z Charzyków, Kłodawy, Nowej Cerkwi, z Łęgu, z Zalesia, ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach oraz z Zespołu Szkół w Rytlu.

Organizatorkami konkursu są nauczycielki matematyki: Małgorzata Pastwa, Ewa Uske, Grażyna Kiedrowicz, Anita Krawczyk, Grażyna Jagoda i Hanna Wyrowińska. Spotkanie było dla wszystkich okazją do dobrej zabawy, dało uczniom możliwość bliższego poznania się, zaprezentowania umiejętności matematycznych i ekonomicznych. Konkurs składał się z 7 zadań.

Wyniki przedstawiają się następująco:    

I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach w składzie: Nadia Stencel, Zuzanna Dróbka, Agnieszka Gorlik.

II miejsce zdobyła drużyna z naszej Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach w składzie: Karolina Cieplińska, Krzysztof Żychski i Katarzyna Krause.

III miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Łęgu w składzie: Przemysław Jabłonecki, Błażej Osowski i Oskar Skóra.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy zwycięskim drużynom. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom.

Maria Guzelak - Robaszkiewicz

Zapisz