Wyjątkowe lekcje w Technikum nr 1

W Technikum nr 1 w Chojnicach kapitan Anna Kruk z Aresztu Śledczego oraz asp. sztab. Dariusz Piekarski z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach przeprowadzili lekcje w klasach drugich technikum.

Lekcje te stanowią impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka.   |  fot. nad.

Temat  dotyczył konsekwencji prawnych wobec nieletnich, związanych z naruszeniem przepisów prawa w związku z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz środków zastępczych, tzw. dopalaczy. Policjant omówił takie zagadnienia jak czyn karalny, demoralizacja, podał przy tym różne przykłady. Zwrócił uwagę na to, jakie środki może zastosować sąd, jakie policja. Mówił o skutkach prawnych w przypadku prowadzenia samochodu przez osobę nieletnią będącą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, dopalaczy. Ponadto dokładnie omówił kwestię cyberprzemocy, zwrócił szczególną uwagę na to, czego nie można umieszczać w Internecie.

Kapitan Anna Kruk opowiedziała uczniom na czym polega praca funkcjonariuszy Służby Więziennej, jaką mają rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu, kto ma jaką funkcję w więzieniu. Ponadto przedstawiła prezentację pt; „Nie warto ryzykować by trafić do więzienia”, odtworzyła film przedstawiający młodych ludzi, którzy złamali prawo i trafili do więzienia. Omówione zostały obowiązki skazanego oraz warunki bytowe jakie stwarza się osobom pozbawionym wolności.

Prowadząca podała przykłady za jakie wbrew pozorom błahe przewinienia młodzi ludzie otrzymują wyroki skutkujące pozbawieniem wolności. Prelekcje na temat konsekwencji nieprzestrzegania prawa wśród młodzieży spotkała się z dużym zainteresowaniem. Młodzież chętnie zadawała pytania.

(olo), ZSP nr 1

 1. 23 listopada 2019  18:50   KOHAM POLSKOM POLICJE   Augustyn

  Swietnje. Tak trzymac tom mlodziez. Niech bahory sie nauczom zycia

  0
  0
 2. 22 listopada 2019  09:07   Pani kapitan   Kk

  Pani kapitan

  1
  1