Wniosek o utworzenie młodzieżowej rady gminy w Gminie Miejskiej Chojnice

Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej złożyła wniosek o podjęcie przez Radę Miejską w Chojnicach uchwały o utworzeniu młodzieżowej rady gminy w Gminie Miejskiej Chojnice.

Na zdjęciu obrady Młodzieżowej Rada Miasta w 2014 r.   |  fot. arch.

Rada Miejska w Chojnicach na ostatniej sesji podjęła decyzję uchyleniu wcześniej obowiązującej uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach. Młodzieżowa Rada nie działała w Chojnicach już od kilku lat, a statut będący załącznikiem do uchylonej uchwały nie był dostosowany do obowiązujących przepisów. W czerwcu bieżącego roku weszła bowiem w życie ustawa wzmacniająca kompetencje młodzieżowych rad w samorządach.

Fundacja załączyła do wniosku propozycję projektu statutu nowej młodzieżowej rady. Według projektu członkami rady mają być przedstawiciele szkół ponadpodstawowych dla młodzieży mających siedzibę na terenie miasta Chojnice wybrani przez Samorząd Uczniowski danej szkoły na dwuletnią kadencję. Rada ma mieć prawo do kierowania zapytań, wniosków i projektów w sprawach dotyczących Miasta, organizowania wydarzeń na rzecz młodzieży w Chojnicach i wydawania opinii na wniosek organu Miasta.

Fundacja planuje spotkania informacyjne w szkołach ponadpodstawowych, szkolenia dla zainteresowanych współpracą w poszczególnych placówkach, szkolenie wstępne dla wyłonionych radnych i ich opiekunów, a także długofalowe wsparcie animacyjne dla rady i inicjatyw uczniów szkół ponadpodstawowych. Wszystko to w ramach projektu wspartego środkami Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Zapraszamy do współpracy i kontaktu z Fundacją Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej –e-mail: frzchicz@gmail.com, tel. 608 287 831

Żaneta Jasińska