W sołectwie Sławęcin otwarto ulicę i przekazano wóz strażacki dla miejscowej OSP

W ub. tygodniu Sławęcinie uroczyście otwarto i poświęcono ulicę Pszczelną, która została utwardzona. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nową nawierzchnię ulicy Pszczelnej.

Przedstawiciele władz gminnych, społeczności lokalnej i wykonawców dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.   |  fot. GOK Chojnice

O dł. 366 mb i szer. 5,0 m m z kostki betonowej dwuteowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa gr 20 cm i stabilizacji grunto-cementem gr. 15 cm. Wzdłuż ulicy wybudowano chodnik o szerokości 2,0 m. W celu odwodnienia ulicy wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 274 mb i 13 szt. wpustów ulicznych. Zadanie było realizowane przez Firmę Brandbud Wiesława Hildebrandt z Krojant za kwotę ponad 530 000,00 zł.

Następnie pod remizą nastąpiło przekazanie nowszego wozu bojowego dla OSP w Sławęcinie. Drogę i wóz poświęcił proboszcz Andrzej Kuczyński.

GOK