W Swornegaciach promowali „Świat wodny Kaszub”

Jednym z obszarów działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach jest promowanie kulturowego dziedzictwa regionu. Z myślą o największych walorach Swornegaci instytucja zrealizowała projekt pn.: „Świat wodny Kaszub – Swornegacie”.

W Swornegaciach zorganizowano grę terenową „Test Kaszuba”. Impreza stała się w tej miejscowości tradycją- każdego lata biorą w niej udział zarówno turyści, jak i mieszkańcy wsi.   |  fot. A. Knitter

Projekt polegał na organizacji gry terenowej pn.: „Test Kaszuba” opartej o zasoby przyrodnicze i kulturowe Swornegaci. Impreza miała zdecydowanie „wodny” charakter, wszak Swornegacie to wieś położona pomiędzy dwoma dużymi jeziorami: Karsińskim i Długim oraz rzeką Brdą. Część punktów gry terenowej była zlokalizowana bezpośrednio na brzegach jezior i rzeki, część zadań odbywała się też „na wodzie”.

Gra popularyzowała walory etnograficzne i historyczne Kaszub południowych i dotykała codziennego życia mieszkańców związanego z życiem nad wodą. Projekt promował również tradycje związane z tradycyjnymi zawodami, w tym zawodem  flisaka,  kiedyś popularnym w tej części Kaszub. W przygotowanie gry zaangażowali się mieszkańcy wsi, w tym członkowie miejscowego Stowarzyszenia SWORY, Koła Gospodyń Wiejskich, pracownicy Zaborskiego Parku Krajobrazowego, szkoły.

Wolontariusze podzielili się na grupy – zadaniem każdej z grup było przygotowanie zadań dla graczy związanych z historią, przyrodą i kulturą Kaszub. Wolontariusze poprzez różne aktywności opowiadali historię regionu, pokazywali jego tradycje, język, itd.  „Test Kaszuba” bardzo podobał się uczestnikom – wielu z nich podkreślało, że gra terenowa, jest wspaniałą zabawą dla całych rodzin, ale też idealnym sposobem na zainteresowanie najmłodszych dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Kaszub.

Operacja pn.: „Świat wodny Kaszub – Swornegacie" jest współfinansowana ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze"

Dorota Chmara. Fot. Aleksander Knitter