W Charzykowach tworzą spektakl lalkowy

Po raz kolejny gminne Stowarzyszenie Akolada wsparło inicjatywę grupy młodych ludzi, którzy chcieli zrealizować swój pomysł na działania związane z kulturą. „Akolada” udzieliła osobowości prawnej nieformalnej grupie „Muzycy i przyjaciele".

Uczestnicy projektu dowiadują się, jak zwykły przedmiot zamienić w bohatera teatralnego i w jaki sposób samodzielnie stworzyć lalkę teatralną.   |  fot. nad.

Dzięki współpracy udało się pozyskać środki z Programu Akumulator Społeczny na realizację projektu związanego z teatrem. Ideą projektu pn. „Teatr lalek w Charzykowach” jest zaangażowanie młodzieży w współtworzenie oferty kulturalnej i zwrócenie uwagi osób dorosłych na fakt, że uczestnictwo młodych ludzi w kulturze nie polega tylko na spełnieniu powinności wyjścia do muzeum lub obejrzenia spektaklu. 

Ważne, ażeby rozbudzić w młodzieży chęć  aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, gdzie młodzi sami inicjowaliby różnorodne działania związane z kulturą. Z tego też powodu projekt zakłada stworzenie spektaklu teatralnego w technice lalkowej z udziałem młodych ludzi z Charzyków. Od kilku miesięcy w Charzykowach trwają warsztaty teatralne z instruktorem i aktorem – Dominikiem Gostomskim.

Uczestnicy projektu dowiadują się, jak zwykły przedmiot zamienić w bohatera teatralnego i w jaki sposób samodzielnie stworzyć lalkę teatralną. Zapoznają się z terminologią obowiązującą w teatrze lalek – poznali już znaczenie słów: czempuryt, praktykable, gabit, sztankiet etc. W ramach projektu przygotują też własny spektakl teatralny, który jeszcze w tym roku będzie można obejrzeć w Charzykowach.

Justyna Wesołowska

Zapisz