Unieważniony przetarg na powstanie miejsc wypoczynkowo – rekreacyjnych przy Brdzie

Burmistrz Czerska unieważnił przetarg na realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu terenów turystycznych w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy".

Być może kolejny przetarg wyłoni wykonawcę na zagospodarowanie terenów turystycznych.   |  fot. ilustracyjne

W dwóch miejscowościach – Rytel i Zapora-Mylof - miały powstać miejsca wypoczynkowo – rekreacyjne. Koszt przedsięwzięcia określono na kwotę 700 tys. zł, przy dofinansowaniu zewnętrznym sięgającym blisko 600 tys. zł.

Co jest powodem unieważnienia postępowania? Okazuje się, że zbyt wysoka kwota - 1,7 mln zł - zaproponowana przez firmę, która chciała wykonać zadanie. W styczniu ma zostać ogłoszony kolejny przetarg. Samorząd na przedsięwzięcie ma zabezpieczone 770 tys. zł.

(red)