Ułożą ponad 12 km dróg z płyt JOMB

Zbigniew Szczepański podpisał umowy z przedsiębiorcami, którzy dostarczą żelbetowe wielootworowe płyty typu JOMB i ułożą z nich ponad 12 km dróg na terenie gminy Chojnice.

Za ok. trzy tygodnie w sołectwach rozpocznie się utwardzanie nawierzchni płytami typu JOMb. Realizacja całego zadania potrwa cztery miesiące. Na zdjęciu wójt Zbigniew Szczepański oraz Dominik Brzeziński z firmy Romado-Brzeziński.   |  fot. A. Zajkowska

Przedsięwzięcie obejmuje ułożenie płyt drogowych żelbetowych wielootworowych gr. 12,5 cm (typu „JOMB”) na podsypce piaskowo-cementowej, wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki stabilizowanej cementem gr.15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu, wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczenia koryta, wykonaniu poboczy obustronnych o gr. 10 cm z kruszywa o szerokości do 0,75 m (w granicach pasa drogowego).

Zadanie zostało podzielone na 3 części:

Część nr 1 obejmuje wykonanie 6 odcinków dróg o łącznej długości 4.551 mb:

Zbeniny – Klosnowo odcinek od km 0+000,00 do km 0+867,00 – 867 m;

Zbeniny-Klosnowo odcinek od km 0+867,00 do km 1+568,00 – 701 m;

Klosnowo – 484 m;

Doręgowice od DW 212 do dz. nr 242/1 – dz. nr 264 – 999 m;

Cołdanki droga gminna nr 239018G Cołdanki Nieżychowice (odcinek do skrzyżowania z drogą na Moszczenicę) – 850 m;

Droga gminna nr 239009G w kierunku Moszczenicy – od skrzyżowania z drogą nr 239018G – 650 m.

Część nr 2 obejmuje wykonanie 9 odcinków dróg o łącznej długości 3.515 mb:

Kruszka – droga wewnętrzna od drogi gminnej 239002G Nowa Cerkiew-Krojanty – 650 m;

Kruszka – Jasnowo – 600 m;

Jeziorki - droga wewn. od DK 22 na terenie dz. nr 195 – 600 m;

Kruszka - dojazd do przejazdu kolejowego, dz. nr 144/4 i 144/8 – 150 m;

Sławęcin - droga na żwirownię – 215 m;

Sławęcin droga polna na wybudowania pod Ostrowite – 300 m;

Ogorzeliny dz. nr 299 i 296/1 obr. Ogorzeliny – droga gminna nr 239010G – 300 m;

Ogorzeliny Nad szosą – droga wewn. na dz. nr 141 obr. Ogorzeliny – 200 m;

Ciechocin ul. Cicha dz. nr 75, droga gminna nr 239015G – 500 m.

Część nr 3 obejmuje wykonanie 9 odcinków dróg o łącznej długości 4.339 mb

Topole - Władysławek dz. 196 obr. Nieżychowice – 150 m;

Lichnowy – droga wewn. nr 316 i 326 – 220 m;

Lichnowy – droga wewn. odnoga ul. Chojnickiej – dz. nr 20/1 – 280 m;

Funka odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2624G – droga gminna nr 239021G Funka- Jarcewo – 850 m;

Racławki- odcinek od drogi powiatowej nr 2628G na terenie dz. nr 16 obr. Racławki – 500 m;

Kłodawa-Rabusiewo – dz. nr 248/1 i 255/1 obr. Kłodawa – 999 m;

Kłodawa dz. nr 119 odcinek od drogi powiatowej Kłodawa – Kruszka – 230 m;

Pawłowo odcinek ul Leśna-Brzozowa (dz. nr 216 obr. Pawłowo) – 720 m;

Pawłowo ul. Leśna- odcinek od skrzyżowania z ul. Brzozową (dz. nr 220/1) – 390 m.

Najkorzystniejsze oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Dla części nr 1 oraz 3: ROMADO-BRZEZIŃSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Sznurkach 115, 83-324 Brodnica Górna.

Dla części nr 2: Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Charzykowach, przy ul. Długiej 1.

Cz. 1 zostanie wykonana za kwotę: 1.775.988,45 zł,

Cz. 2 zostanie wykonana za kwotę: 1.385.363,70 zł,

Cz. 3 zostanie wykonana za kwotę: 1.599.984,74 zł.

Termin wykonania każdej z części to 120 dni od dnia przekazania placu budowy.

az, UG w Chojnicach