"Świeć przykładem na drodze”

W ramach działań edukacyjno - profilaktycznych pod nazwą -„Świeć Przykładem”, policjanci chojnickiego wydziału ruchu drogowego podczas prowadzonych działań promują używanie elementów odblaskowych na drodze.

Policja apeluje i przypomina: Świeć przykładem na drodze. Odblaski ratują życie!   |  fot. KPP

Bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza poza terenem zabudowanym ale nie tylko, w głównej mierze zależy od ich dobrej widoczności. Policjanci od lat mówią o tym jak ważna jest rola elementów odblaskowych w zwiększaniu widoczności pieszych i rowerzystów. Dobra widoczność jest jednym z najistotniejszych czynników bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dlatego mundurowi po raz kolejny wręczali elementy odblaskowe niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.

W czasie prowadzonych działań na terenie powiatu policjanci z chojnickiego wydziału ruchu drogowego zwracają szczególną uwagę na to, czy poza terenem zabudowanym piesi w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego noszą obowiązkowe elementy odblaskowe. Policjanci zwracają także uwagę na rowerzystów i prawidłowe oświetlenie ich rowerów oraz kierujących pojazdami mechanicznymi, aby ich widoczność była nienaganna.

Mundurowi rozmawiają z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego o obowiązku używania elementów odblaskowych np. kamizelek odblaskowych przez osoby poruszające się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Chojniccy policjanci zachęcają przy tym do tego, by pieszy korzystał z elementów odblaskowych również tam, gdzie przepisy tego nie nakazują – czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg w obszarze zabudowanym.

W ostatnim czasie rozdano kilkadziesiąt samozaciskowych opasek odblaskowych. Wszelkie działania  profilaktyczno – informacyjne związane z bezpieczeństwem na drodze mają na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego, jak również budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

KPP