Spotkania dzielnicowych w szkołach. Wstąp do policji. Przestrzegaj dyscypliny sanitarnej

Dzielnicowi oraz profilaktycy spotykają się z uczniami szkół na terenie powiatu chojnickiego. W trakcie tych wizyt policjanci informują między innymi, na czym ona polega odpowiedzialność karna, jak bezpiecznie korzystać z internetu.

Policja chroni, edukuje i zachęca do wstąpienia w swoje szeregi a także sprawdza, czy mieszkańcy stosują się do obostrzeń sanitarnych.   |  fot. KPP

Oraz lakimi zasadami się kierować, żeby być bezpiecznym na drodze. W ostatnich dniach dzielnicowi oraz profilaktycy spotykają się z uczniami w szkołach na terenie naszego powiatu. Podczas spotkań mowa jest o prawach człowieka , cyberprzestępczości i cyberprzemocy. Uczniowie mogą miedzy innymi dowiedzieć się jakie niezbywalne prawa ma każdy z nas, jakie zjawiska w internecie są nielegalne oraz jakie są sposoby zabezpieczania się sieciowymi przestępcami.

Młodzi ludzie dowiadują się, że wykorzystywanie czyjegoś wizerunku w sieci, wbrew jego woli to przestępstwo. Podobnie jak wyśmiewanie się z innych, obrażanie i poniżanie. Policjanci przestrzegają  przed takimi zachowaniami i naświetlają jakie konsekwencje grożą sprawcy cyberprzemocy i nie tylko. Mundurowi zwracają uwagę na to, aby młodzi ludzie wzajemnie się szanowali i nie robili krzywdy rówieśnikom.

W trakcie spotkań stróże prawa przybliżają także zawód policjanta i rozmawiają z młodzieżą o tym jak wygląda ich codzienna służba, co zawsze wzbudza wielką ciekawość wśród słuchaczy.

Szukasz stabilizacji zatrudnienia- zostań pomorskim policjantem

Jeśli chcesz robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stabilne warunki pracy – już dziś możesz zostać policjantem. Zawód ten cieszy się wysokim zaufaniem obywateli. To praca dla ludzi z pasją, w prestiżowej i państwowej instytucji. Zastanawiałeś się nad pracą w Policji? Zrób kolejny krok, złóż podanie już teraz.

Pomorscy policjanci zachęcają do wstąpienia w szeregi policji. Każdy, kto chciałby wstąpić do Policji musi być obywatelem Polski, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Kandydat musi posiadać co najmniej  średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do komend powiatowych w całym garnizonie pomorskim. W Zespole Kadr i Szkolenia można dowiedzieć się bezpośrednio, jak wygląda procedura wstąpienia w szeregi Policji. Sama rekrutacja odbywa się w jednostce nadrzędnej czyli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Co należy zrobić na samym początku? Krok pierwszy, to złożyć wszystkie dokumenty niezbędne do przyjęcia, ponieważ z tą chwilą rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

Jednak jeszcze przed ich złożeniem kandydat lub kandydatka powinni dokładnie zapoznać się z ogłoszeniami o doborze do Policji. Niezbędne informacje, wzory dokumentów są umieszczone na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (www.pomorska.policja.gov.pl) i Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

W kolejnym etapie kandydaci muszą wykazać się wiedzą z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego – test z wiedzy obejmuje 40 pytań. Następnie każdy musi pokonać sprawnościowy tor przeszkód w odpowiednim czasie. Taki test sprawności fizycznej obejmuje szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość kandydatów. Kolejne etapy, to test psychologiczny tzw. MultiSelect, który bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. Na samym końcu komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

Korzyści jakie służący z oddaniem ojczyźnie i społeczeństwu Policjant może uzyskać:

skrócony staż pracy niezbędny do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby – 55 lat  życia)

możliwość kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku

szeroki wachlarz możliwości samorealizacji poprzez wybór rodzaju służby (prewencja, kryminalny, wspomagająca)

możliwość realizowania ambitnych planów dotyczących współtworzenia życia społeczeństwa, niesienia pomocy potrzebującym, wspierania pokrzywdzonych i poszkodowanych

uzyskiwanie stałego i pewnego źródła dochodu dla siebie i rodziny

możliwość otrzymania dodatkowych świadczeń

Być może jedno z wolnych miejsc czeka właśnie na Ciebie. Prestiż wykonywania zawodu zaufania społecznego, przejrzysta ścieżka kariery,  możliwość ciągłego rozwoju osobistego, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, to tylko niektóre plusy służby w Policji. To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, jesteś zdyscyplinowany i potrafisz dochować  tajemnicy. 

Służba w policji daje szansę na  rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Duży wachlarz  specjalistycznych szkoleń, służy pogłębianiu wiedzy,  a także daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i  doświadczeń. Zapraszamy Wszystkich chętnych do składania podań. Każdy, kto złoży podanie, ma ogromne szanse dostać się do służby w policji. Po ukończeniu kursu podstawowego otrzymasz uposażenie w kwocie 3620 zł netto + dodatek za wysługę lat, natomiast jeśli nie ukończyłeś 26 roku życia otrzymasz uposażenie na poziomie 3940 zł netto + dodatek za wysługę lat.

Policjanci apelują o zwiększenie dyscypliny sanitarnej!

Funkcjonariusze z powiatu chojnickiego nieprzerwanie prowadzą działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Każdego dnia interweniują wobec osób lekceważących obowiązek zakrywania ust i nosa i powtarzają apele o stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Tylko w ostatnich dwóch dniach interweniowali w ponad 130 przypadkach.

Policjanci z Chojnic, Czerska i Brus stale prowadzą działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa. W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich interweniują wobec tych, którzy lekceważą obowiązek zakrywania ust i nosa.  Tylko w ciągu ostatnich dwóch dni mundurowi podjęli ponad 130 interwencji.

Sprawdzeniom podlegały między innymi sklepy wielkopowierzchniowe i środki transportu publicznego. Z powodu lekceważącego stosunku do obowiązku zasłaniania ust i nosa w miniony weekend policjanci podjęli ponad 130 interwencji, podczas których nakładali mandaty karne, stosowali pouczenia, kierowali wnioski do sądy, a także wobec osób, które nie miały prawidłowo zasłoniętego nosa zwracali uwagę informując przy tym jak ważne jest to podczas walki z pandemią Covid-19.

Policjanci powtarzają apele o dostosowanie się do obostrzeń, o zachowanie środków ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Pamiętajmy, że pandemia nie zniknęła, a zdrowie nasze i naszych najbliższych zależy w dużej mierze od odpowiedzialnej postawy. Dla dobra nas wszystkich funkcjonariusze zapowiadają regularne sprawdzenia stosowania się do obostrzeń, aby jak najmniejszy procent mieszkańców i odwiedzających powiat znalazło się na szpitalnych oddziałach OIOM-u.

KPP