Sopocka uczelnia rozszerza współpracę

Zespół Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego w Chojnicach jest jedną z najstarszych szkół zawodowych na Pomorzu. Jest placówką publiczną, podlegającą pod samorząd lokalny.

Od 87 lat w siedzibie szkoły mieszczącej się przy ulicy Dworcowej 1, realizowane jest różnorodne kształcenie zawodowe.

Sopocka Szkoła Wyższa, została założona w 1999 roku. Swoją działalność rozpoczęła pod nazwa Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, ale w związku z poszerzeniem swojej oferty edukacyjnej, w październiku 2007 roku przyjęła obecną nazwę. Wydział Zamiejscowy uczelni powstał w roku akademickim 2006/2007, a ideą utworzenia Wydziału było stworzenie możliwości kształcenia na poziomie wyższym zawodowym studentom Ziemi Chojnickiej i jej okolic, blisko miejsca zamieszkania. Od początku istnienia Wydziału uczelnia kształci Studentów na kierunku Ekonomia o szerokim wachlarzu specjalności. Wysoki poziom kształcenia, odpowiednie wyposażenie techniczne a także znakomita kadra dydaktyczna przyczyniła się do wysokiej oceny uczelni w świecie akademickim. Z roku na rok liczba studentów stale rośnie, w związku z czym wzbogaciliśmy ofertę o kolejny kierunek – Europeistykę. W swojej działalności edukacyjnej placówki bardzo mocno akcentują potrzeby lokalnego środowiska oraz harmonijną współpracę z lokalnym biznesem. Mając powyższe na uwadze oraz analizując trendy na lokalnym rynku pracy w roku szkolnym 2010/2011, prowadzimy kształcenie w zawodzie technik logistyk i technik ekonomista.

Sopocka Szkoła Wyższa i Zespół Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego w Chojnicach w ramach współpracy organizuje seminaria ekonomiczno – logistyczno. Jesteśmy zainteresowani współpracą z lokalnym biznesem. W ramach współpracy oczekujemy pomocy merytorycznej, umożliwienie odbywania praktyk.

Program  I Seminarium ekonomiczno - logistycznego

Powitanie  ( uczniowie z ZSKP) godz. 15.30

Uroczyste podpisanie umowy

Wystapienie :

Rektor  SSW

Dyrektor  ZSKP

Wystąpienie burmistrza  ( logistyka okolic Chojnic, inwestycje )

5. Wystąpienie dr A. Michalaka

6. Studenci : a) Ekonomia na wesoło ( E. Pestka)  20 min

przerwa

b) Uczniowie ZSKP „ Inwestycje giełdowe”    10-15 min

c) Studenci z TiL SSW

d) Uczniowie  ZSK „ Podstawowe elementy ekonomii”   10- 15 min

7. Zakończenie

(ro)

Aktualizacja

Dla Zespołu Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego dzisiejszy (15.04) dzień jest otwarciem nowego etapu. Wraz z partnerami władze szkoly podpisały porozumienie z Sopocką Szkołą Wyższą. Zakres współpracy dotyczy edukacji z zakresu ekonomii –i logistyki. Zwłaszcza ta pierwsza dziedzina nauki jest dobrą stroną ZSKP a logistyka z kolei to dobry rozwojowy kierunek kształcenia zapewniający ciekawą pracę. - W 78 - letniej historii naszej szkoły jest bardzo ważny moment – zaznacza dr Jan Klepin chwilę po podpisaniu porozumienia. - Nasza szkoła jest nasiąknięta tematyka ekonomiczną, więc mamy do czynienia z piękną kontynuacją tej tradycji. Nasza szkoła będzie godnym merytorycznym partnerem.

 A jak postrzega tę współpracę rektor Sopockiej Szkoły Wyższej, prof. nadzw. dr. hab. Teresa Martyniuk? - Chcemy dążyć do ścisłej współpracy z naszym kołem naukowym, czyli studentami. Chcemy wam pomagać na różnych etapach edukacji – od pierwszych lekcyjnych zajęć do matury. Metody dopracujemy z samorządem i szkołą, by była takie, żeby spełniać oczekiwania odbiorców. Na każdy rok przygotujemy program, wcześniej szczegółowo konsultowany.  Już dzisiaj uczniowie ZSKP mieli okazję wysłuchać pierwszych zajęć. Pierwsze z nich poprowadził… burmistrz Arseniusz Finster, mówiąc o kryteriach prowadzenia polityki społeczno – ekonomicznej na przykładzie Chojnic. - Czy realizujemy tylko wyborcze hasła, czy też prowadzimy politykę oparta na strategii rozwoju? – wcale nie retorycznie pytał Finster. Następnie wyjaśniał niuanse tworzenia dobrych realnych programów. - Cele muszą być realne, trzeba wskazać metody i środki do realizacji, kształtować realizatorów zadania. W działaniu należy stosować kolejność: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie. Kolejne zajęcia odbywały się pod okiem dr. A Michalaka

(ro)

fotoreportaz.jpg

 1. 30 kwietnia 2011  09:26   jak dla mnie to kadra jest ...   uczeń

  jak dla mnie to kadra jest nie taka jak piszą, wiele by można powiedzieć i to wcale nie dobre rzeczy.

  0
  0
 2. 17 kwietnia 2011  13:30   w naszym kraju   mar

  w naszym kraju potrzeba intelektualistów, a nie osłów, którzy myślą, że sami inżynierowie wystarczą

  0
  0
 3. 16 kwietnia 2011  16:57   Śmiech na sali. W tym kraju ...   anonim

  Śmiech na sali. W tym kraju potrzeba inżynierów a nie ekonomistów.

  0
  0