Radni jednogłośnie za usunięciem czerwonych gwiazd

Na dzisiejszej (4.04.) sesji RM Chojnic przyjęto jednomyślnie wniosek Zdzisława Januszewskiego, by usunąć z ogrodzenia cmentarza żołnierzy radzieckich czerwone gwiazdy. Początkowo miały być tylko zamalowane na czarno.

Gwiazda symbolizująca Armię Radziecką, wobec agresji na Ukrainę zostanie usunięta z ogrodzenia okalającego cmentarz.   |  fot. (je)

Jednak po sugestii burmistrza Arseniusza Finstera zostaną one całkowicie usunięte z ogrodzenia. Początkowa treść wniosku Zdzisława Januszewskiego zawierała jedynie postulat całkowitego odmalowania ogrodzenia wraz z gwiazdami, które jeszcze są koloru czerwonego. W uzasadnieniu autor podał, że dzięki temu „chojniczanie zostaną ochronieni od konieczności patrzenia na symbol zbrodniczego reżimu, który odradza się na naszych oczach.” Dyskusję rozpoczął burmistrz Arseniusz Finster.

- Chciałbym, abyśmy się zastanowili nad cmentarzem po tym ogromie bestialstwa, jakiego dopuszczają się wojska rosyjskie na Ukrainie. Te czerwone gwiazdy na płocie też kłują mi w oczy – stwierdził. - Trzeba na posiedzeniach komisji RM podyskutować, co dalej z cmentarzem żołnierzy radzieckich, ale nie chodzi mi o to, aby w tym miejscu stanął pomnik Żołnierzy Wyklętych – zastrzegł włodarz miasta.

Tym razem dyskusja, inaczej niż w przypadku sprawy współpracy z Mozyrem, skupiła się nie na treści wniosku radnego z Prawa i Sprawiedliwości, ale wokół sugestii Arseniusza Finstera ws. dyskusji nad przyszłością cmentarza w dotychczasowym miejscu. Stanowczo sprzeciwił się ewentualnym przenosinom szczątków żołnierzy radzieckich Bogdan Kuffel: - To jest cmentarz wojenny, który jest w gestii wojewody. Nie ruszajcie tych szczątków. Rosja może zrewanżować się tym samym i będą niszczyć polskie cmentarze wojenne na swoim terytorium.

Innego zdania był Stanisław Kowalik: - Popieram propozycję burmistrza. Szczątki odnalezione podczas robót budowlanych na Wzgórzu Ewangelickim zostały w godny sposób przeniesione na cmentarz komunalny. Podobnie byłoby w przypadku żołnierzy radzieckich. Dziś ich cmentarz koli w oczy w tej przestrzeni miasta. Identyczne stanowisko przedstawił w dyskusji Kazimierz Jaruszewski.

Przed głosowaniem propozycję modyfikacji treści wniosku zaproponował Zdzisławowi Januszewskiemu Arseniusz Finster. - Pomimo mojego rosyjskiego DNA sugeruję, by w treści wniosku było nie zamalowanie gwiazd, a ich usunięcie. Sugestia została przez wnioskodawcę przyjęta. Taką treść poparli wszyscy radni obecni na sali obrad, czyli siedemnastu.

Całość dyskusji w relacji z obrad sesji, która jest fragmentem zapisu transmisji zrealizowanej przez UM Chojnice.

(je)