Przedstawili referaty popularno - naukowe o jeziorze Łukomie

W w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach odbyło się sympozjum popularno-naukowe. Wydarzenie wpisało się w ideę Europejskich Dni Dziedzictwa 2022 oraz jubileuszowy program 100-lecia żeglarstwa śródlądowego na Jeziorze Charzykowskim.

„Połączeni dziedzictwem Łukomia” było tematem przewodnim sympozjum.   |  fot. ZPK

(...) Podczas sympozjum zaprezentowano walory Łukomia, które od wielu lat przyciągają ludzi o różnych pasjach i profesjach. (…) Łącznie wygłoszono siedem referatów o różnorodnej tematyce. Dla każdego z wystąpień podstawą rozważań było jezioro Łukomie. (...) Marian Fryda z Muzeum Regionalnego w Człuchowie mówił o roli i znaczeniu jezior charzykowskich w dziejach ziemi chojnicko-człuchowskiej. Podkreślił szczególną rolę rybactwa w czasach zakonu krzyżackiego, gdyż bracia zakonni musieli przestrzegać postu przez 120 dni w roku.

Łowienie ryb było zatem w przeszłości zajęciem strategicznym. Po 1466 r. jezioro Łukomie, jako część Prus Królewskich, weszło w skład ziem polskich w ramach województwa pomorskiego i powiatu człuchowskiego. Lustracja województwa pomorskiego z 1565 r. wskazuje, że w południowej części Jeziora Charzykowskiego (Lukomlie) leżała wieś Charzykowy, której mieszkańcy byli ogrodnikami i łowili ryby. Płacili raczej symboliczny czynsz z zastrzeżeniem, by „nadto co tydzień do zamku ryb, jako mogą dostać co lepsze, 2 wąborki (wiadra)”.

Sylwetkę leśniczego znad jeziora Łukomie przedstawił Marcin Synak (na fotografii) z Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach. Egon Raszke był postacią nietuzinkową. W latach 1935-1972 (z przerwą podczas II wojny światowej) zajmował posadę leśniczego w Bachorzu. Z zamiłowania był myśliwym i hodowcą wyżłów, znawcą przyrody, ponadto miał lekkie pióro – regularnie pisywał do „Łowca Polskiego” oraz innych periodyków łowieckich.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się mapa toponimiczna jeziora Łukomie, opracowana przez Mariusza Grzempę (na slajdzie) z Zaborskiego Parku Krajobrazowego, a zaprojektowana i opracowana kartograficznie przez Bartosza Czarneckiego z Nadleśnictwa Przymuszewo. Powstanie mapy jest efektem wywiadów z rybakami, żeglarzami i leśnikami, związanymi przez wiele lat pracy z Jeziorem Charzykowskim. Zebrano przeszło sześćdziesiąt nazw toni rybackich, miejsc związanych ze spławem drewna lub wykorzystywanych rekreacyjnie. (...)

Jezioro Łukomie było źródłem inspiracji dla malarzy. W Muzeum Historyczno-Etnograficznym im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach zgromadzono liczne prace, które zaprezentowała podczas sympozjum dyrektor tej placówki - Barbara Zagórska. Część obrazów trafiła do kolekcji Muzeum za sprawą plenerów artystycznych w Funce. Wśród autorów prezentowanych prac zaleźli się m.in.: Marian Mokwa (1889-1987), Helena Frydrych (1927-2003), Bronisław Zygfryd Nowicki (1907-1981), Janusz Trzebiatowski, Krystyna Szalewska (1938-2022) i wielu innych. Uczestnicy sympozjum mieli okazję poznać 66 prac malarskich inspirowanych Jeziorem Charzykowskim.

Sympozjum zostało zorganizowane przez Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach, Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach, Chojnicki Klub Żeglarski oraz Zaborski Park Krajobrazowy, przy wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego. Patronami honorowymi wydarzenia byli Starosta Chojnicki Marek Szczepański oraz Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański.

Zaborski Park Krajobrazowy, oprac. (je)