Promocja okraszona tańcami latynoamerykańskimi

Prezentacja najnowszego numeru „Kwartalnika Chojnickiego”, wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach, odbyła się w poniedziałek 29 kwietnia.

Podczas promocji swoje taneczne umiejętności zaprezentowali Aleksandra Siegmiller i Bartosz Pozorski.   |  fot. MBP

Zebrani w Czytelni mogli nie tylko zapoznać się z zawartością numeru, ale także obejrzeć pokaz tańca w wykonaniu bohaterów Oficyny artystycznej. Wszystkich przywitała dyrektor MBP Anna Lipińska, natomiast redaktor naczelny Kazimierz Jaruszewski omówił zamieszczone artykuły. Jak poinformował, dominującym tematem jest Bazylika Mniejsza w Chojnicach, która obchodziła 25 - lecie nadania tego tytułu.

Z tej okazji zamieszczone zostały wspomnienia trzech były ministrantów. – Warto spojrzeć na naszą farę, bo my chojniczanie ciągle jeszcze farą ją nazywamy, od strony tych młodych osób, które służyły przy ołtarzu – mówił Jaruszewski. Czas ministrantury wspominają prokurator Stanisław Kaszubowski, prof. Jacek Knopek i kleryk Patryk Jutrzenka Trzebiatowski.

Rubrykę rozpoczyna artykuł o tym, jak wyglądała bazylika na dawnej fotografii oraz jak była i jest przedstawiana na grafikach. – Bardzo interesujący tekst Jacka Klajny, z bogatą ikonografią – podkreślił redaktor naczelny. Można także zapoznać się z kroniką wydarzeń jubileuszowych od marca 2018 do marca 2019 roku, opracowaną przez Marię Wolanik, przeczytać tekst Justyny Zientkowskiej o wizycie biskupa z Indii i Przemysława Zientkowskiego o publikacjach religijnych. Zamieszczone zostały także ciekawe fotografie Daniela Frymarka.

W Kronice chojnickiej są opisane prace związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych, teksty o tomiku poezji Łucji Gocek i o warsztatach ilustratorskich prowadzonych przez Martynę Jażdżejewską. Wspomnienia z V Żeglarskich Mistrzostw Polski Seniorów 60+ w Giżycku zamieścił Jan Malicki. Załoga autora i jego dwóch kolegów liczyła łącznie 254 lata i była najstarszą podczas mistrzostw.

Prowadzący zachęcił do lektury i podkreślił żeglarską pasję seniora. Kapitan Anna Kruk napisała o tym, jak powstawała jej książeczka dla dzieci o pracy służby więziennej. Emilia Kalitta przybliżyła istniejące od 12 lat Bractwo Strzeleckie im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego. Na Trzy pytania z kolei odpowiedział Przemysław Zientkowski, koordynujący działalność naukową w naszym mieście. Od poprzedniego numeru jest nowy dział Chojnickie osiedla, który przybliża tematy samorządów osiedlowych. Tym razem o lodowisku na Starym Rynku napisał Mariusz Brunka.

Dział historyczny poświęcony jest nauczycielom Annie i Czesławowi Wycechom, a autorem jest prof. Włodzimierz Jastrzębski. Kazimierz Jaruszewski przy okazji wyraził żal, że nie udało się zapobiec zmianie nazwy ulicy Wycecha, chociaż według wielu chojniczan niesłusznie znalazł się on na liście osób objętych ustawą dekomunizacyjną. Drugi tekst historyczny poświęcony jest ks. Robertowi Oldenburgowi. W dziale Chojnice i okolice znalazło się Cierplewo nad Zalewem Koronowskim, a w Oficynie artystycznej można przeczytać rozmowę z wielokrotnie nagradzanymi, także tegorocznymi Dokonaniami Roku, młodymi tancerzami – Aleksandrą Siegmiller i Bartoszem Pozorskim.

Po omówieniu artykułów dyrektor MBP poprosiła o wypowiedzi autorów i bohaterów publikacji, w tym prof. Jastrzębskiego, który zachęcił do czytania tekstu o Czesławie Wycechu i przypomniał, że był on członkiem w okresie międzywojennym Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Prezes Bractwa Strzeleckiego Mariusz Moga stwierdził, że stowarzyszenie jest skromnym bractwem i cieszy się, że znalazło się ono na łamach „Kwartalnika”. Podkreślił, że jego podstawowym celem jest krzewienie patriotyzmu i kultury strzeleckiej.

Anna Kruk mówiąc o książeczce „Co robi służba więzienna”, podziękowała za inspirację bibliotekarkom Malwinie Miszewskiej, Wioletcie Karpiak i Weronice Sadowskiej. Powiedziała też o tym, jak to się stało, że po studiach resocjalizacyjnych zaczęła pracować w areszcie. Przemysław Zientkowski mówił o swoich tekstach, ale też wspominał długoletnią służbę ministrancką w bazylice i nieżyjącego proboszcza Romana Lewandowskiego.

Głos zabrał także żeglarz Jan Malicki, który nie pierwszy raz napisał wspomnienia do „Kwartalnika Chojnickiego”.Ostatnim akcentem promocji była prezentacja kilku tańców latynoamerykańskich w wykonaniu mistrzów Aleksandry Siegmiller i Bartosza Pozorskiego. Zebrani gromkimi brawami nagrodzili wspaniały taniec i życzyli młodym tancerzom wielu dalszych sukcesów.

Najnowszy numer „Kwartalnika Chojnickiego” jest już dostępny we wszystkich działach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach. Czasopismo ma charakter społeczno-kulturalny i jest bezpłatne.

MBP