„Połączeni dziedzictwem” w gminie Chojnice

GOK w Chojnicach od lat włącza się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczne przebiegały pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”. W ideę doskonale wpisał się projekt Ziemianki – Polki – Europejki, realizowany przez GOK w Silnie, Pawłowie i Klawkowie.

Z dużym aplauzem przyjęte zostały żywiołowe występy dziecięcych grup tanecznych.   |  fot. M. Potulska

W miejscowościach tych odbywały się warsztaty taneczne, wokalne i plastyczne, skierowane do różnych grup mieszkańców gminy Chojnice. Efekty pracy uczestników warsztatów można było podziwiać podczas uroczystej gali podsumowującej projekt i będącej jednocześnie udziałem w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa.

18 września w domu kultury w Silnie spotkali się uczestnicy warsztatów oraz goście, chcący podziwiać efekty ich kilkumiesięcznej pracy. Z dużym aplauzem przyjęte zostały żywiołowe występy dziecięcych grup tanecznych. Mali tancerze zaprezentowali tańce ludowe z różnych regionów Polski – najwięcej jednak było tańców kaszubskich, które publiczność przyjmowała owacyjnie.

„Wisienką na torcie” okazał się występ chóru seniorów pochodzących z różnych miejscowości gminy Chojnice. Zespół wokalny zaprezentował się w repertuarze z dwudziestolecia międzywojennego. Dopełnieniem popisów wokalnych były stroje członków chóru, które nawiązywały do mody z lat dwudziestych ubiegłego wieku. Występy bardzo spodobały się publiczności, która śpiewała wraz z wykonawcami, klaskając im do taktu.

W trakcie uroczystości goście mogli też obejrzeć wystawę stworzona z prac wykonanych przez młodzież podczas warsztatów plastycznych w ramach projektu ZIEMIANKI - POLKI - EUROPEJKI. Prócz prac młodych ludzi prezentowane były materiały archiwalne oraz zdjęcia dokumentujące przebieg projektu i pokazujące zaangażowanie mieszkańców regionu w jego realizację.

Nie zabrakło również dobrej zabawy, konkursów z nagrodami, rozmów, śmiechów i poczęstunku – czyli wszystkiego, co towarzyszy wspólnym działaniom… Hasło obchodów tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa zostało w pełni zrealizowane. Na kolejne fetowanie zapraszamy za rok!

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje 2022

GOK. Fot. Marta Potulska