Obchody Dnia Środowiska odbędą się również w Chojnicach

w piątek 5 czerwca będziemy po raz kolejny obchodzić Światowy Dzień Środowiska. To międzynarodowe święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Obchody Dnia Środowiska odbędą się na chojnickim rynku.   |  fot. ilustracyjne

Aby corocznie przypominać ludziom o konieczności zachowania równowagi pomiędzy rozwojem cywilizacji a rozwojem ekologicznym otaczającego świata. Tego dnia w ponad 100 krajach organizowane są wydarzenia przypominające o głównych problemach ekologicznych. W tym roku obchody Dnia Środowiska odbędą się również w Chojnicach.

Na płycie Starego Rynku, przygotujemy instalację edukacyjną uświadamiającą mieszkańcom, jak ważne jest właściwe postępowanie z odpadami. W kilku miejscach Starego Rynku wyeksponujemy odpady, które będą stwarzały wrażenie porzuconych. Przy każdym typie odpadów będą znajdować się tablice edukacyjne, na których będą zamieszczone informacje o odpadzie, o zagrożeniu jakie stwarza dla środowiska oraz o możliwości oddania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub właściwym postępowaniu z odpadami.

Chcemy w ten sposób zaintrygować mieszkańców i zachęcić do refleksji na temat zagrożenia jakie dla środowiska stwarzają porzucone odpady. Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spacer po Starym Rynku w Chojnicach i zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na tablicach edukacyjnych.

Zarząd ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.