Nowy rok, nowa płaca - także w oświacie

Podwyżki w placówkach edukacyjnych są wynikiem wzrostu najniższego zasadniczego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku. Zmiana ta kosztuje budżet miasta prawie 600 tys. zł więcej niż roku ubiegłym.

Pensja obsługi i administracji placówek oświatowych w 2020 roku wzrosła od 350 zł do 550 zł brutto.   |  fot. A. Zajkowska

Od tego roku tzw. najniższa krajowa wynosi 2600 zł brutto. W związku z tym ratusz musi wypłacić pracownikom oświaty, głównie tym zajmujących się obsługą i najmniej zarabiającym, wyższą pensję. Podwyżkę dostali także pracownicy administracji. - W tych najniższych płacach podnosiliśmy o 350 zł, w pozostałych od 200 do 100 zł. Czyli ten skutek podwyżki dotyczy nie tylko pracowników najniżej uposażonych, ale też tych, którzy troszeczkę lepiej od nich zarabiają - mówi Arseniusz Finster.

Budżet zaplanowany na oświatę na 2020 rok to 60 mln 700 tys. zł. - Jeżeli chodzi o subwencję i dochody to mamy 36,3 mln. Dokładamy ze środków własnych 24,4 mln zł., a dokładaliśmy w roku poprzednim 18,7 mln zł. - referuje burmistrz. - Subwencja nam zmalała o 1,2 proc. - dodaje

 Anna Zajkowska

Zapisz