Nowy Rok Akademicki w chojnickiej filii SANS

Sobota 1 października 2022 w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych Filia w Chojnicach był dniem szczególnie uroczystym. Rozpoczęcie roku akademickiego było ważnym wydarzeniem nie tylko dla społeczności akademickiej, ale również dla regionu.

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych Filia w Chojnicach w dniu dzisiejszym uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki.   |  fot. (je)

Sopocka Szkoła Wyższa, w tym filia w Chojnicach, decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca br. zmieniła rangę i stała się Akademią Nauk Stosowanych. Inauguracja rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu polskiego. Po powitaniu władz Uczelni, zaproszonych gości oraz studentów głos zabrała Prof. dr hab. Teresa Martyniuk, rektor SANS, która m.in. nawiązała do historii Uczelni oraz przedstawiła priorytety dnia dzisiejszego.  

Odniosła się także do społecznej odpowiedzialności, gdzie uczelnia stawia sobie misję, aby stworzyć społeczeństwo wiedzy i świadomości ekonomicznej. Serdecznie powitała w gronie studentów pierwszych obywateli Ukrainy. Przedstawiła w wystąpieniu działania, które sopocka uczelnia podjęła ws. pomocy dla uchodźców, którzy m.in. mają 50% ulgi w czesnym. Szczególnie ciepłe i życzliwe słowa skierowała do studentów i słuchaczy, dla których rok akademicki 2022/2023 jest początkiem satysfakcjonującej, ale niewątpliwie trudnej drogi do zdobycia lub poszerzenia wykształcenia.

Głos zabrali również zaproszeni goście – senator Stanisław Lamczyk, poseł Aleksander Mrówczyński oraz burmistrz Arseniusz Finster. Na sali było także kierownictwo SP nr 8, w której gmachu ma swą siedzibę uczelnia; oraz dyrektorzy chojnickich szkół średnich. Po ich wystąpieniu nastąpił najważniejszy moment uroczystości - Immatrykulacja, gdzie ślubowanie złożyli studenci I roku. Kolejny punkt, to wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyróżnionym absolwentom.

Ostatnim punktem programu był wykład inauguracyjny dr Wojciecha Błaszkowskiego, adiunkta SANS – „CSR 2xE. Czy jest etyczny i równocześnie ekonomiczny?”. Uroczystość uświetnił koncert Chóru Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych – MUNDUS CANTAT,  w którego wykonaniu dumnie zabrzmiały pieśni Gaude Mater Polonia, Gaudeamus Igitur oraz przebój Stanisława Soyki „Tolerancja”.

(je)