Nielegalny demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji w pow. chojnickim

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku, na jednej z posesji powiatu chojnickiego przeprowadzili czynności w oparciu o art. 10 b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.

Ważnym zadaniem Inspekcji Ochrony Środowiska jest walka z „szarą strefą” w gospodarce odpadami, szczególnie w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.   |  fot. WIOŚ Gdańsk

O Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 995 ze zm.), w celu weryfikacji zgłoszenia dotyczącego nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na miejscu dokonano między innymi oględzin nieruchomości, które jednoznacznie potwierdziły, że pod wskazanym przez zgłaszającego adresem dokonywany jest nielegalny demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Na obecnym etapie postępowania nie ujawniamy jego szczegółów, gdyż aktualnie trwają dalsze czynności wyjaśniające w sprawie. Sprawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, grozi kara pieniężna w wysokości od 15 000 do 500 000 zł.

WIOŚ Gdańsk