Nagrodzona praca pamięci Tomasza Witczak

Uczennice z chojnickiego technikum mundurowego znalazły się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „ Policjant w służbie historii”. Konkurs był adresowany do uczniów policyjnych klas mundurowych w ramach współpracy IPN z KGP.

Przodownik Tomasz Witczak (drugi z prawej) był komendantem posterunku policji w Chojnicach w 1939 roku. Widziany po raz ostatni był 3 września. Po kilkudziesięciu latach jego nazwisko wnukowie odnaleźli na liście katyńskiej.   |  fot. screen YT

Jego celem było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywali miejsca pamięci związane z historią policji, sylwetki policjantów, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.

Do oceny jurorów przesłano kilkadziesiąt prac. Wykonanie zleconych poleceń  ramach konkursu w tym roku okazało się niezwykle trudne, gdyż uczennice z Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach pierwszy raz wzięły udział w takim przedsięwzięciu. Szczególnie trudne było przeprowadzenie w nowych warunkach żywej lekcji historii. Dzięki dużej wyobraźni i pomysłom młodych dziewczyn na lekcję w jednej z chojnickich szkół podstawowych udało się zainteresować historią policji wielu młodych ludzi.

Wśród ścisłego grona laureatów znalazł się zespół Technikum Mundurowego BZDZ w Chojnicach składający się z dwóch uczennic klasy o profilu policyjnym; Malwiny Lemańczyk i Weroniki Kalla wraz z opiekunem -instruktorem klas policyjnych Dariuszem Piekarskim, który przez wiele lat, jako funkcjonariusz policji prowadził zajęcia z zakresu funkcjonowania policji, a obecnie dalej kontynuuje swoją rolę w tej szkole, jako cywil.

Nagrodzona praca poświęcona została pamięci Tomasza Witczak, który w okresie przedwojennym był Komendantem Posterunku Policji Państwowej w Chojnicach, w 1940 roku został zamordowany przez sowietów w Twerze. Na pracę konkursową składało się przygotowanie obszernego materiału na platformie IPN w formie filmu poświęconemu bohaterowi - zobacz

Nagrodą dla laureatów jest zagraniczny wyjazd edukacyjny w miejsca pamięci pomordowanych policjantów. Laureatom gratulujemy tego sukcesu

KPP