Mogę. Umiem. Potrafię.

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w Polsce ujęto w słowach „Mogę. Umiem. Potrafię.” W SP nr 3 w Chojnicach, gdzie uczy się spora rzesza dzieci z dysleksją, podkreślono ów tydzień szeregiem wydarzeń, przedsięwzięć i zajęć.

Zwolennikom jazdy na deskach rollersurferowych zadanie przypadło do gustu.   |  fot. nadesłane

Ułożyły się one w pasmo imprez, działań, uczniowskiej aktywności. Najwyższe nasilenie wydarzeń edukacyjnych i wychowawczych podnoszących  świadomość dysleksji zaplanowano w dniach 19 - 23 października br. W organizację imprez, włączyli się nauczyciele wszystkich poziomów i przedmiotów nauczania, pedagodzy, terapeuci.

Nauczyciele grup przedszkolnych przygotowali dla swych podopiecznych konkurs znajomości treści najbardziej lubianych tekstów baśniowych. Wszystkie oddziały przedszkolne bardzo aktywnie uczestniczyły w konkursowych zmaganiach. Strojami, rekwizytami prosto z baśni podkreślały przywiązanie do ulubionych tekstów i dzielnie wspomagały rywalizację swoich drużyn. To było wielkie bajeczne przeżycie!

Ich starsi koledzy świetnie sprawdzali się natomiast  w zabawach z chustami Klanzy, w sztuce  orgiami, grach planszowych z ekologią w tle, łamigłówkach matematyczno – logicznych, zabawach doskonalących koordynację ciała, ćwiczeniach słuchowych, pracach plastycznych obrazujących jesienne przeobrażenia przyrody, lepieniu z plasteliny, modeliny najulubieńszych zwierząt. Klasa VIe przygotowała modele gwiazdy i planet Układu Słonecznego oraz zebrała wiele ciekawych wiadomości o tych ciałach niebieskich .

Bajki i opowieści terapeutyczne zagościły na zajęciach świetlicowych, a szkolna Sala Doświadczania Świata stała się polem rywalizacji trzecioklasistów startujących w szkolnym konkursie głoskowania. Jego uczestnicy bardzo solidnie przygotowali się do prezentacji głoskując umiejętnie, niezwykle poprawnie i z wielką gracją. Nic też dziwnego, że do wyłonienia zwycięzców potrzebna była super dogrywka.

W propozycjach innych zabaw nie zabrakło piosenek połączonych z zabawą ruchową. Tu wspaniale sprawdził się repertuar muzyczny o tematyce religijnej szczególnie wdzięcznie okraszony ruchem, gestami prezentowanymi przez przedszkolaków. Nauczyciele wychowania fizycznego swoje działania zatytułowani bardzo precyzyjnie – „Skacz, rywalizuj, biegaj, dysleksji się nie daj!” organizując dla klas i grup terapeutycznych IV – V zawody sportowe. Zabawa ta szczególnie przypadła do gustu zwolennikom jazdy na deskach rollersurferowych.

Nauczyciele poloniści przygotowali oryginalną grę terenową. Spośród uczniów klas IV – VI wybrano 4 pięcioosobowe drużyny, które wraz z kolorem szarfy wylosowały ortograficzną nazwę: czerwony – Erzetoni, zielony – Samohaki, żółty – Uotwartianie, różowy – Cehaluki. Uczestnicy zabawy zmagali się  z zadaniami rozwijającymi aktywne poznawanie reguł pisowni polskiej. Doskonalili też funkcje percepcyjno – motoryczne, a nade wszystko musieli wykazać się ogromną aktywnością. Ważną rolę odgrywała umiejętność współpracy w grupie, bowiem ona gwarantowała powodzenie w grze.

Uczniowie na podstawie zagadek odnajdywali miejsca, w których ukryte były kartki z zadaniami ortograficznymi. Aby zmieścić się w czasie 45 minut, musieli sprawnie przemieszczać się po terenie szkoły i boiskach, aby odnaleźć wyznaczony punkt i jeszcze rozwiązać zadanie. Wszystkie drużyny ukończyły grę z sukcesem. Rywalizacji towarzyszyła świetna zabawa i  humor, a ortografia okazała się dziedziną, z którą dzieci z dysleksją mogą sprawnie zmierzyć się pokonując  jej trudności!  

Wszyscy uczestnicy zajęć zaproponowanych w Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji w edukacyjnych, rekreacyjnych zabawach jeszcze raz pokazali, że mogą zmierzyć się z wieloma zadaniami, umieją intensywnie pracować, potrafią bardzo wiele dać z siebie!

(SP 3)

fotoreportaz.jpg

  1. 27 października 2015  17:36   Dyskleksja ?   pasjonat

    Ciekawe ilu uczniów miałoby dysleksje gdyby z posiadaniem takiej diagnozy nie wiązały się tylko korzyści w postaci dłuższego czasu pisania egzaminów. Gdyby tak tacy uczniowie a raczej ich rodzice byliby zobowiązani to przyprowadzania dziecka na zajęcia wyrównawcze ...

    0
    0