Miejski Ogrodnik nie "płakał" nad ściętą wierzbą

Miejski Ogrodnik Waldemar Spichalski podczas poniedziałkowej (8.11) konferencji prasowej w ratuszu przedstawił drobiazgowy raport dotyczący niedawno ściętej wierzby, która rosła na skwerze opodal pomnika Chrystusa Króla.

Waldemar Spichalski obszernie objaśnił, iż wycinka drzew nie przypadkowa, a on posiada odpowiednie kompetencje do fachowej oceny drzew.   |  fot. Rmak

Był zdziwiony krytyką tej wycinki ze strony działaczy Chojnickiego Alarmu dla Klimatu. Swoją argumentację wsparł pokazem multimedialnym, na którym przedstawił historię słynnej wierzby. Jednak nim pokazał zdjęcia tego drzewa, zademonstrował kopie swych zaświadczeń wystawionych przez Naczelną Organizację Techniczną. Upoważniają go do fachowej oceny stanu drzew, ich pielęgnacji i leczenia.

Pokazał chronologicznie ułożone zdjęcia dokumentujące stan wierzby i postępującą jej degradację, omawiając szczegółowo prace realizowane przez podległych jemu pracowników oraz przez firmy działające na zlecenie Urzędu Miejskiego. Obszernie zacytował uzasadnienie wycinki, które znalazło się w decyzji Starostwa Powiatowego w Chojnicach ze zgodą na jej realizację.

W sali obrad Rady Miejskiej był także fragment ściętego pnia w przekroju poziomym, na którym, jak wyjaśniał Waldemar Spichalski, zdrowej tkanki utrzymującej statykę wierzby, był pas o szerokości ok. 10 cm (średnica drzewa była ok. 100 cm). Nie zabrakło zdjęć drzew, które w bieżącym roku przewróciły się podczas silnych wiatrów, mimo że były zdrowe. Ogrodnik zapewnił, że gdyby ta feralna wierzba rosła w jakimś parku i ewentualna „awaria” nie zagrażałaby przechodniom, to nie byłoby wycinki. Jednak stała obok jednego z najruchliwszych przejść dla pieszych w mieście, więc nie mógł postąpić inaczej.

Nie zabrakło także podczas nietypowej prelekcji informacji i zdjęć, jak w Chojnicach jest realizowane hasło bioróżnorodności, jaka jest skala nasadzeń w ciągu roku (ponad 200 drzew i kilka tysięcy krzewów). W dyskusji padły pytania m.in. o badania tomografem wierzby, do którego ostatecznie nie doszło; wrócono do sprawy ubiegłorocznej wycinki lipy na pl. Św. Jerzego; martwiono się brakiem zieleni na nowym dworcu autobusowym.

Więcej szczegółów w fragmencie zapisu transmisji z konferencji prasowej. Obejmuje całość poruszanego tematu pt. „wierzba”.

(je). fot. Rmak