Ks. Aleksander Kłos pośmiertnie otrzyma tytuł Zasłużonego dla Chojnic

Na najbliższej sesji RM Chojnic zwołanej na 24.01, będzie głosowany projekt uchwały o nadaniu pośmiertnie ks. Aleksandrowi Kłosowi tytułu „Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice”. Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił burmistrz Arseniusz Finster.

Ks. Aleksander Kłos (1931 - 2019)   |  fot. arch.

Jak nam przekazał w rozmowie z taką inicjatywą zwróciła się do niego grupa mieszkańców, wśród których są m.in. były radny Andrzej Górnowicz oraz radny Kazimierz Drewek. Burmistrz Arseniusz Finster całkowicie zgadza się z inicjatorami i popiera ich pomysł. Tak przedstawiono dokonania ks. prałata Aleksandra Kłosa (fragmenty) w uzasadnieniu do projektu uchwały.

„Ksiądz Prałat Aleksander Kłos urodził się 2 października 1931 roku w Chełmży jako czwarte dziecko Bolesława i Heleny w miejscowości Staw koło Papowa Biskupiego. Po nauce w Gimnazjum w Chełmnie, a następnie w Pelplinie, zdał maturę w 1952 roku. Dalszą naukę kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Dnia 21 grudnia 1957 roku otrzymał święcenia kapłańskie. (…) Dnia 1 lipca 1975 roku została utworzona nowa parafia p.w. Zwiastowania NMP w Chojnicach, a jej pierwszym proboszczem został ks. Aleksander Kłos.

Już po kilku miesiącach przy zaangażowaniu wielu wiernych odgruzował i doprowadził do użytku podziemie kościoła gimnazjalnego. Będąc również dziekanem Dekanatu Chojnickiego czynił starania o wybudowanie nowego kościoła i utworzenie nowej parafii w Chojnicach. W dniu 11 kwietnia 1979 roku starania te zostały uwieńczone sukcesem i otrzymano wyczekiwaną zgodę. Niezwłocznie ks. Kłos przystąpił do pozyskania terenu i opracowania projektu budowlanego. Wkrótce też powołał Społeczny Komitet Budowy Kościoła.

Pierwsze prace na placu budowy rozpoczęły się 8 sierpnia 1980 roku. (...) 1 października 1989 roku ks. bp. Marian Przykucki dokonał uroczystego aktu poświęcenia kościoła głównego. Konsekracji kościoła dokonał ks. bp. Jan Bernard Szlaga w dniu 8 października 1995 r. Cała budowa jest to Jego wielkie dzieło, dzieło życia kapłańskiego, to dzieło wielu mieszkańców naszego miasta. Zawsze miał czas na uścisk dłoni i jakieś słowo. Mówił - „Dom buduje się na sto lat, a kościół na setki”. (...) Tymczasową kaplicę przebudował i utworzył w niej poprzez parafialną CARITAS jadłodajnię dla ponad dwustu bezdomnych i biednych osób, a nawet całych rodzin z terenu całego miasta, wspieraną do obecnej chwili przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jego pomysłem jest też działający do dzisiaj Zakład Pogrzebowy. Udzielał pomocy finansowej na dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych Nr 5 i 8. Przez całe lata przekazywał biednym mieszkańcom paczki z żywnością, odzieżą i udzielał bezzwrotne zapomogi pieniężne. (...) Ksiądz Prałat Aleksander Kłos był od 1974 do 2003 roku dziekanem, a proboszczem do 15 listopada 2011 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. W marcu 1985 roku specjalnym dekretem Sekretariatu Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawia II otrzymał godność Kapelana Honorowego, a 20 września 1993 roku nominację na Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.

Był też Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej Pelplinskiej. (…) Na emeryturze często można było Go spotkać idącego różnymi ulicami i oglądającego zmieniające się miasto Chojnice: też jego miasto. Był osobą znaną i szanowaną. Na zawsze zapisał się w pamięci nie tylko chojniczanom, jako wielki budowniczy całego kompleksu obiektów sakralnych, który góruje nad pobliskimi osiedlami mieszkalnymi. Jego osoba do dziś znana jest jako mocny i trwały fundament wiary, modlitwy i pracy.”

oprac. (je)