Konkurs wiedzy o historii Chojnic na stulecie powrotu miasta do Macierzy!

W Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach odbył się między klasowy finał konkursu wiedzy o mieście i jego historii, który był podsumowaniem działań regionalnych w szkole związanych z rocznicą stulecia powrotu Chojnic do Macierzy.

Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje wiadomości o Chojnicach podczas międzyklasowego finału.   |  fot. nad.

Trzy najlepsze drużyny z klas 4-5 oraz trójki z klas 6 - 8 przy wielkim aplauzie publiczności zgromadzonej w sali gimnastycznej zmierzyły się z pytaniami przygotowanymi przez nauczycieli historii, Piotra Skorupskiego i Lucyny Bardelskiej. Jak każdego roku pytaniom i zadaniom konkursowym towarzyszył bogaty materiał wizualny, który prezentowany na slajdach zaciekawił wszystkich uczniów i nauczycieli zebranych w sali.

Co ważne, widownia także mogła popisać się wiedzą na temat swego miasta. I zrobiła to naprawdę doskonale!
Konkursowy finał bardzo wymownie, symbolicznie, z wielkim przekazem patriotycznym podkreślił także Zespół teatralny „Maskarada” w inscenizacji słowno – muzycznej przygotowanej pod kierunkiem  Agnieszki Szynalewskiej.

W roku jubileuszowym, zwycięskimi drużynami w konkursie dotyczącym naszego miasta okazały się:

W grupie starszej:          

1. drużyna klasy VI a

2. drużyna klasy VII a

3. drużyna klasy VIII b

W grupie uczniów młodszych:

1. zespół z klasy IV c

2. zespół z klasy V b

3. zespół z klasy V a

Podczas uroczystości nagrodzono też trzy czwartoklasistki, laureatki szkolnego konkursu tworzenia drzew genealogicznych pn. „Moje korzenie”. Cieszą nas też lokaty uczniów SP nr 3 uzyskane w Miejskim Konkursie Historycznym „Śladami  przeszłości” zorganizowanym z okazji 100 rocznicy powrotu Chojnic do Ojczyzny przez Urząd Miasta Chojnice i Towarzystwo Przyjaciół LO im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach pod patronatem Burmistrza Chojnic. Konkurs wiedzy w kategorii szkół podstawowych wygrał uczeń klasy VII b, Konrad Skorupski, a grupy plastyczne z klas IV - VIII za przygotowane kolaże o Chojnicach także zostały nagrodzone.

(Z Sz-P nr 3)