Konkurs „Zrób swój własny witacz”

Urząd Miejski w Chojnicach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie organizowanym w ramach zadania Konserwacji zespołu rzeźb – witaczy autorstwa Norberta Jażdżewskiego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączona do pracy czytelnie wypełniona i podpisana Karta Uczestnictwa.

Regulamin konkursu:

Tematyka nadsyłanych prac może obejmować szeroko pojętą twórczość plastyczną związaną z tematem konkursu „Zrób swój własny witacz”.

Dozwolone są różne płaskie techniki plastyczne (malarstwo, rysunek, pastele, rzeźba, prace przestrzenne wykonane z papieru), format A3.

Prace należy składać w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, do 10 października 2022 r.

Konkurs skierowany dla dzieci od klas 6-8, szkół średnich i kółek plastycznych.

Na odwrocie pracy proszę wpisać: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, placówka oświatowa, świetlica, tel., e- mail.

Jeden twórca może nadesłać na konkurs jedną pracę plastyczną.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączona do pracy czytelnie wypełniona i podpisana Karta Uczestnictwa.

Oceny prac dokona komisja konkursowa.

Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie miastochojnice.pl

Organizatorzy: Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnickie Centrum Kultury. Współorganizatorzy: Tucholski Ośrodek Kultury. Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Logotypy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzeźba Przestrzeni Publicznej dla Niepodległej 2022, Centrum Rzeźby Polskiej.

UM