Komitet Społeczny zaprasza na uroczystość odsłonięcia Statuy Pamięci

Członkowie Komitetu Społecznego im. Jarosława Armady zapraszają na otwartą uroczystość odsłonięcia statuy Jarka, która rozpocznie się w dniu 4 czerwca o godz. 11.00 w chojnickim parku 1000-lecia.

Jarosław Armada zmarł 21 lutego ubr. Pozostał w pamięci, jako wielki społecznik, dobry i życzliwy człowiek, ponadprzeciętnie zaangażowany w życie lokalnego środowiska.   |  fot. ilustrac.

Statua zostanie ustawiona na podeście tuż obok zegara słonecznego, tam właśnie zapraszamy wszystkie osoby, którym Jarek był bliski, wszystkie osoby, które znały Dobrego Człowieka. Warto być przyzwoitym, aby pamięć nie wygasła. Takim też człowiekiem był śp. Jarosław Armada. Często zastanawiamy się, czy ludzie potrzebują pomników?

Nie potrzebują, to My ich potrzebujemy! Szczególnie takich, które mogą stać się symbolem dobra, szacunku i otwartości na drugiego człowieka. Dlatego też zrodziła się idea budowy ławeczki z rzeźbą upamiętniająca zmarłego, który był człowiekiem otwartym na innych. Była to pierwsza inicjatywa społeczna, aby w ten sposób uhonorować mieszkańca miasta.

29 marca ubr, burmistrz przedstawił radnym projekt uchwały w/s. nadania tytułu śp. Jarosławowi Armadzie Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice. Argumentując burmistrz powiedział: -  Spotkałem się z przyjaciółmi Jarka Armady, świętej pamięci, i zadeklarowałem, że jako burmistrz, który posiada inicjatywę uchwałodawczą, wystąpię przed radą miejską z wnioskiem o nadanie Jarkowi, pośmiertnie, tytuły Zasłużonego dla Miasta Chojnice.

- Myślę, że nie muszę udowadniać nikomu dlaczego to robię. Był aktywy w wielu obszarach, nie tylko sportu i ratownictwa. Znana jest jego bezinteresowność, jego wielkie zaangażowanie w pracę i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Tą inicjatywa chciałbym uświetnić jego postać w poczcie zasłużonych chojniczan.  Rada Miejska jednogłośnie śp. Jarosławowi Armadzie przyznała tytuł.

Komitet zebrał i opłacił ponad 90% kosztów projektu oraz wykonania statuy, każda chętna osoba może przyłączyć się do naszej idei i wpłacić datek na konto:

Komitet Społeczny im. Jarosława Armady

93 1020 1491 0000 4302 0106 8402

w opisie proszę napisać "wpłata na budowę pomnika"

https://www.facebook.com/KomitetSpolecznyJaroslawaArmady

(red.)