Jest umowa na budowę budynku edukacyjnego

12 lutego w Starostwie Powiatowym w Chojnicach nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z Zakładem Usług Remontowo – Budowlanych „APOLLO” Piotr Lubecki.

Podpisanie umowy na budowę budynku edukacyjnego, wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Świętopełka w Chojnicach.   |  fot. (nad.)

Na wykonanie zadania pn.: „Część III: Roboty budowlane oraz instalacja wodno – kanalizacyjna, cieplna i elektryczna dla budowy budynku edukacyjnego, wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Świętopełka w Chojnicach”. 

Zadanie realizowane jest w zakresie projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość umowy opiewa na kwotę 11 085 247,60 zł, a termin realizacji zadania określono do 31.12.2018 r.

Edyta Dzięcielska


Zapisz

 1. 16 lutego 2018  18:35   oby 311 i jego przyd@pas loczek   do widzenia

  do listopada siedzieli na powiatowych stołkach

  1
  0
  Odpowiedz
 2. 14 lutego 2018  15:23   oby tylko budowali lepiej ...   anonim

  oby tylko budowali lepiej niż budowany jest Dom Kultury . Chyba wybrano dobrego wykonawcę.

  1
  0
  Odpowiedz