Jest potrzeba by powiększyć cmentarz komunalny

O nieco ponad 2 ha zostanie powiększony cmentarz komunalny przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach. - Bieżące miejsce pomału się wypełnia i musimy stworzyć rezerwę terenową. Należy ją też uzbroić i przygotować pod nowe pochówki - mówi Jarosław Rekowski.

Na chojnickiej nekropolii zaczyna brakować miejsc na nowe pochówki. Teren zostanie rozbudowany w głąb pól.   |  fot. A. Zajkowska

Rozbudowa planowa jest w głąb pól za bieżącym cmentarzem. Ratusz ma już na stole ekspertyzy geologiczne oraz symulację przesunięć warstw gruntowych. W trakcie jest tworzenie projektu, czyli kolejny etap przygotowań do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo. - W tej chwili prowadzimy tam przebieżkę drzewostanu, a właściwie krzaków. Będziemy wnioskowali o wycięcie części drzew.

- A to dlatego, że obszar jest stosunkowo trudny, jeżeli chodzi o różnicę wysokości. Między bieżącym cmentarzem, a terenem rozbudowy jest spory uskok, w granicach 2 m wysokości - wyjaśnia Jarosław Rekowski, dyrektor wydz. komunalnego i ochrony środowiska. Zadania opisane przez urzędnika mają na celu wyrównanie terenu. Zostanie tam nawieziona ziemia, która nadaje się do pochówków.

Anna Zajkowska