Jednogłośnie przyjęto uchwały Rady Powiatu ws. szpitala

Na wczorajszej (30.06) sesji Rady Powiatu Chojnickiego samorządowcy mieli do przyjęcia trzy uchwały dotyczące chojnickiego szpitala. Dawno debata nad nimi nie trwała tylko 10 minut.

Tomograf jest już w trakcie montażu i wkrótce zacznie wykonywać badania.   |  fot. ilustracyjne

Uchwały były w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok, przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach. W dyskusji nad nimi wzięła udział tylko radna Mirosława Dalecka. Wyraziła zadowolenie, że w 2022 nie będzie potrzeby pokrywania dziury finansowej szpitala z budżetu Powiatu, bo strata za 2021 jest w wysokości ok. 5,2 mln zł i jest niższa, niż odpis amortyzacyjny za ubiegły rok (ok. 7 mln zł).

Zauważyła, że program naprawczy jest bardzo podobny do tych z minionych lat, poza uwzględnieniem przychodów z badań tomografem komputerowym, „który niedawno zakupiono dzięki rządowej dotacji”. Starosta Marek Szczepański dodał, że także Urząd Marszałkowski dołożył do tej inwestycji sporą dotację. Natomiast sam tomograf jest już w trakcie montażu i wkrótce zacznie wykonywać badania.

Każde z głosowań było jednomyślne – wszyscy obecni radni w liczbie 19 byli za przyjęciem wspomnianych projektów uchwał.

(je)