Inwestycja zakończona. Świetlica oficjalnie otwarta

W nowej świetlicy przy ul. Dworcowej, którą wczoraj (22.10.) uroczyście otwarto MOPS swoją opieką obejmie seniorów, a także dzieci z rodzin z problemami wychowawczymi i korzystającymi z pomocy społecznej.

W piątek uroczyście otwarto świetlicę przy ul. Dworcowej wybudowaną m.in w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.   |  fot. (je)

Przypomnijmy, realizacja inwestycji przesunęła się w czasie m.in. ze względu na to, iż pierwszy wykonawca zszedł z placu budowy, trzeba się też było dostosować do zmienionych w tym czasie programów unijnych. Ostatecznie przedsięwzięcie zakończyła firma Byszewski z Charzyków.

Podczas piątkowego otwarcia nie zabrakło przedstawiciela wykonawcy, osób zaangażowanych w powstanie placówki, zaproszonych gości. Były słowa podziękowania, życzenia a nawet prezent dla burmistrza miasta, obraz namalowany przez dzieci odebrała radna Renata Dąbrowska z zaleceniem, aby przekazała go włodarzowi. Program artystyczny był uzupełnieniem wydarzenia.      

Świetlica ma służyć mieszkańcom tzw. Dzielnicy Dworcowej, którą objęto projektem „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”. Rodziny otrzymają wsparcie poprzez organizację czasu wolnego, pomoc w nauce, opiekę i wychowanie, zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne, kompensacyjne i korekcyjne.

W obiekcie znajdują się sale dla grup świetlicowych placówki wsparcia dziennego i sale punktu opieki dziennej dla niesamodzielnych oraz gabinet wychowawców, kierownika placówki wsparcia dziennego, asystentów i osób świadczących specjalistyczne usługi społeczne. Świetlica zyskała estetyczne otoczenie z miejscem rekreacyjnym i kilkoma miejscami parkingowymi.

Więcej w realcji video.

(red.)