Inwestycja w Czersku

5 lutego 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Chojnicach Starosta Stanisław Skaja i Wicestarosta Marek Szczepański podpisali umowę ze Starogardzkim Przedsiębiorstwem Budowlanym „S-Bud” S.A. na realizację inwestycji w ZSS w Czersku.

Umowa podpisana, inwestycja ruszy niebawem.

„S-Bud” S.A. wykona pracę za kwotę 2.619.821,99 zł. Oferta Starogardzkiej firmy była najkorzystniejszą spośród 9 firm, które stanęły do przetargu. Termin oddania obiektu do użytku wyznaczono na 30.06.2011 r. Inwestycja jest współfinansowana w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.