Inauguracja roku akademickiego – UTW w Chojnicach

W dzień Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Chojnicach przy PWSH „Pomerania” przy ulicy Świętopełka 10, odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022.

Kwiaty Rektor UTW Marii Wróblewskiej wręcza wiceburmistrz Adam Kopczyński.   |  fot. M. Osowicka

Do specjalnie przygotowanej na tę uroczystość auli przybyły władze uczelni PWSH „Pomerania” - Rektor PWSH - dr Magdalena Grochulska
i Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Administracji - dr Marek Enerlich, słuchacze UTW oraz zaproszeni goście. Między innymi zastępca Burmistrza Chojnic - Adam Kopczyński oraz przedstawicielka Klubu Seniora „Wrzos” Ewa Armada.

Za stołem prezydialnym zasiadły władze uczelni PWSH oraz władze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego oraz pieśni studenckiej Gaudeamus Igitur, nowoprzyjęci członkowie UTW złożyli ślubowanie, po czym Jej Magnificencja dr Magdalena Grochulska dokonała pasowania, natomiast Rektor UTW Maria Wróblewska, wręczyła legitymacje członkowskie.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Rektor PWSH „Pomerania”. Dziekan oraz zaproszeni goście życzyli władzom i słuchaczom UTW owocnej pracy, dużo zadowolenia i wielu osiągnięć na polu poprawy jakości życia seniora. Na zakończenie głos zabrała Maria Wróblewska zapraszając wszystkich na skromny poczęstunek. 

Maria Judejko, fot Marzenna Osowicka