Edukacja ekologiczna w świetlicy w Nowym Dworze

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach często stara się łączyć działania kulturalne z innymi dziedzinami np.: z aktywizacją społeczną, czy edukacją.

Edukacja ekologiczna to: formowanie wiedzy, a także rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska.   |  fot. nad.

Organizowane w świetlicach wydarzenia i zajęcia kulturalne  niejednokrotnie poruszają tematykę ważną dla  mieszkańców oraz mają na celu poszerzenie wiedzy w danym zakresie. Zgodnie z powyższą ideą, jedna z GOK-owskich placówek - Świetlica Wiejska w Nowym Dworze w ostatnim czasie przeprowadziła kampanię edukacyjną na temat racjonalnego postępowania z odpadami.

Akcja ta mogła się odbyć dzięki współpracy świetlicy z mieszczącym się w Nowym Dworze Zakładem Zagospodarowania Odpadów. ZZO wsparł finansowo działania placówki, dzięki czemu instruktorka świetlicy Marzena Zgrzebniak przeprowadziła ciekawe zajęcia na temat prawidłowej segregacji odpadów oraz warsztaty plastyczne, podczas których powstały interesujące prace o tematyce ekologicznej.

Nie zabrakło również praktycznego aspektu edukacji ekologicznej – dzieci uczestniczące w zajęciach posprzątały las w pobliżu swojej miejscowości. Zaangażowanie najmłodszych zostało docenione i dzięki wsparciu finansowemu ZZO młodzi ekolodzy mogli wybrać się na seans filmowy do Chojnic oraz wziąć udział w ciekawych zajęciach kulinarnych (i jeszcze ciekawszej degustacji własnoręcznie przygotowanych słodkości…)

Edukacja ekologiczna „przemycona” podczas zajęć plastycznych, konkursów i spacerów po lesie okazała się idealnym sposobem na uwrażliwienie najmłodszych mieszkańców Nowego Dworu na potrzebę prawidłowego postępowania z odpadami. Zajęcia na pewno zostaną powtórzone w niedalekiej przyszłości.

Lucyna Bucław