Dzieciństwo wierszem malowane w SP3

19 i 20 lutego w konkursowe szranki stanęli recytatorzy z SP nr 3. Reprezentanci klas młodszych i starszych deklamowali przygotowane przez siebie wiersze, aby zakwalifikować się do etapu miejskiego konkursu „Dzieciństwo wierszem malowane".

Uczestnicy szkolnego konkursu recytatorskiego.   |  fot. (nad.)

Wielkie wierszy dziecięcych recytowanie odbędzie się już wkrótce - 5 marca 2018 roku w Centrum Sztuki Collegium ARS, gdzie uczniów ze wszystkich chojnickich szkół podstawowych wyłonionych w eliminacjach szkolnych zapraszają Chojnickie Centrum Kultury i Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Chojnicach.

Szkołę Podstawową nr 3 w Chojnicach podczas recytacji na etapie miejskim reprezentować będą :

Oliwia Otto, IV e, Jagoda Matthes, IV a, Marianna Brunka, V b, Ignacy Rutkowski, IV a

oraz w kategorii recytatorów młodszych – Zofia Kimel, IIb, Antonina Lewińska, II b, Oliwier Wirkus, III a, Helena Brzezińska, III d

(Z Szk-P nr 3)


Zapisz