Drzewa przy drodze w Klawkowie jednak do wycinki

Przy modernizacji drogi w Klawkowie, mają być wycięte 23 drzewa, w tym dęby i klony. Nie tylko radna z koalicji „rządowej”, czyli wiceprzewodnicząca Rady B. Stępień, członkini Alarmu dla Klimatu, interweniuje w tej sprawie, ale i radna opozycji M. Dalecka

Powiat Chojnicki pozyskał na modernizację i budowę ciągu pieszo – rowerowego dotację z Polskiego Ładu.   |  fot. FB Alarm dla Klimatu

Pod koniec października br. członkowie Alarmu… zorganizowali pikietę protestacyjną przy drzewach zagrożonych wycinką na odcinku drogi, która w 2023 roku ma być przebudowywana. Po niej radna Mirosława Dalecka złożyła swoją interpelację u Starosty Marka Szczepańskiego, w której cytuje pismo od zaniepokojonych mieszkańców gminy Chojnice. Uważają oni, że poszerzenie drogi może być poprowadzone po jej drugiej stronie, gdzie nie rosną drzewa. Radna pytała, czy jest możliwe przeprojektowanie drogi w sposób umożliwiający zachowanie choćby części drzew.

Starosta Marek Szczepański w swej odpowiedzi wyjaśnił, że została już wydana decyzja o zezwoleniu na realizację drogowej inwestycji i nie ma możliwości zmiany przebiegu drogi. Do swej odpowiedzi dołączył stanowisko projektanta, który odniósł się do wniosku radnej. Omówił w niej istniejące przepisy dotyczące projektowania dróg, przedstawił założenia modernizacji odcinka od centrum Klawkowa w stronę wiaduktu kolejowego w pobliżu nowego ronda na gminnym odcinku niedawno zmodernizowanej „berlinki”.

Uważa, że „zabiegi związane z poszerzeniem pasa drogowego, korekty przebiegu osi w okolicy skrzyżowań z liniami kolejowymi, wiążą się z usunięciem istniejących drzew, ale jednocześnie wpłyną na znaczną poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie komfortu dla uczestników ruchu drogowego. W ramach projektu zakłada się wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.”

Więcej w BIP Starostwa Powiatowego.

(je)