Dotacje na prace konserwatorskie

Do 30 listopada przyjmowane są wnioski dotyczące udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane planowane na rok 2023 przy zabytku wpisanym do rejestru woj. pomorskiego lub znajdującym się w ewidencji zabytków Chojnic.

Dzięki dotacjom remontowane kamienice w Chojnicach nabierają nowego blasku.   |  fot. ilustracyjne

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdują się w Uchwale Rady Miejskiej w Chojnicach nr XXXVI/416/17 z dnia 25 września 2017 r.

Wszelkich informacji dotyczących dotacji udziela Konserwator Zabytków Miasta Chojnice Marlena Pawlak tel. 52 397 18 00 wew. 73

UM