Dotacje na prace konserwatorskie na rok 2021

Do 30 listopada przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Chojnicach wnioski dotyczące udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane planowane na rok 2021 przy zabytku wpisanym do rejestru województwa pomorskiego.

Z miejskiego budżetu udzielane są dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prowadzone przy obiektach zabytkowych.   |  fot. ilustracyjne

Lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta Chojnice. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdują się w Uchwale Rady Miejskiej w Chojnicach nr XXXVI/416/17 z dnia 25 września 2017 r. lub w biurze Konserwatora Zabytków Miasta Chojnice pok. 702, IV piętro, tel. 52 3971800 wew. 73.