Dlaczego opłata za parking przy starostwie jest pobierana po godzinach pracy urzędników?

Nasz czytelnik pyta dlaczego opłata za parkowanie pojazdów na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Chojnicach jest pobierana w dni powszednie po godzinach pracy starostwa oraz soboty i niedziele.

Parking przy starostwie i urzędzie gminy płatny jest całą dobę przez siedem dni w tygodniu. |   |  fot. A. Zajkowska

Skoro rozwiązanie polegające na wprowadzeniu opłat miało z założenia wymóc większą rotację pojazdów i zapewnić petentom miejsce do pozostawienia samochodu na czas załatwiania spraw w urzędach w urzędzie gminy i starostwie powiatowym. - Wieczorem oraz w nocy, a także w soboty i niedziele urzędy są przecież nieczynne – mówi.

Pobieranie opłaty za parkowanie w innych miejscach na terenie Chojnic wprowadzone przez miejscowy samorząd -  miasto Chojnice - odbywa się od godz. 9.00 do 17.00, ale tylko w dni powszednie. - Dlaczego nie zastosowano takiego rozwiązania? – pyta nasz rozmówca. - Parking przy Starostwie Powiatowym w Chojnicach został oddany w dzierżawę zewnętrznej firmie Apcoa. Powiat podpisał w tym zakresie stosowną umowę i przyjął zaproponowane warunki.

- Obecnie z parkingu przy starostwie zniknęły samochody należące do okolicznych mieszkańców. Dzięki temu petenci mogą obecnie bez problemu zaparkować auto zarówno o 7.30 jak też 15.00  i  załatwić swoje sprawy w urzędzie, a z takim właśnie zarzutem najczęściej się spotykaliśmy. Mieszkańcy, którzy w godzinach popołudniowych chcą skorzystać z parkingu mają taką możliwość i w tym celu wykupują stosowny abonament – odpowiada Monika Garstecka-Niemczyk z Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

(red)