Demografia jest nieubłagana

Głośno zrobiło się o decyzji Zarządu Powiatu o zmniejszeniu ilości uruchamianych oddziałów klas pierwszych w kolejnym roku szkolnym 2010/2011.

Maria Wróblewska przy pracy.

Każda szkoła ponadgimnazjalna podlegająca władzom powiatu chojnickiego ma limit zredukowany o jedną klasę. Otrzymaliśmy w tej sprawie do wiadomości pismo protestacyjne wystosowane do starosty chojnickiego przez radnego miejskiego Leszka Peplińskiego. Napisał w nim m.in.: „Dlaczego, Panie Starosto, zmniejszać ilość klas w obliczu zbliżającego się niżu demograficznego? Czyż nie można wykorzystać tego faktu, aby obniżyć liczebność uczniów we wszystkich oddziałach? Przecież warto skorzystać z doświadczeń szkół podległych Miastu, w których na 1 oddział przypada średnio 25 uczniów.”
Aby poznać szczegóły decyzji i jej uzasadnienie, udałem się do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia w Starostwie Powiatowym. Jego dyrektorem jest Maria Wróblewska. Powiedziała mi m.in.: „Na konferencjach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji, jego szefowa Katarzyna Hall powiedziała nam, że dzieci i młodzieży w szkołach ubędzie nam o 30%. Wchodzimy w dno niżu demograficznego. Powiat chojnicki, jako organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne, posiada prognozy sytuacji w oświacie. Opracowaliśmy je razem w moim wydziale na okres do roku 2020. Mówią one o tym, co będzie działo się w sieci naszych szkół.” Zapoznałem się z nią. Potwierdzają one przewidywania pani minister. Z tabelki obejmującej dane demograficzne roczników dzieci urodzonych na terenie powiatu chojnickiego wynika, że wspomniane dno niżu dotrze do szkół ponadgimnazjalnych w 2018 roku. Wówczas 16 lat będą miały dzieci urodzone w roku 2002, a było ich 1021. Dla porównania w 1994 urodziło się ich 1284 (1992 rok – 1455 dzieci). Ten właśnie rocznik od 1.09.2010 rozpocznie edukację w szkołach powiatowych. Jeśli doda się do tej liczby ilość młodzieży z innych powiatów, których skusi oferta szkół z chojnickiego, to zwiększy się ona o około 12%. Wskaźnik ten uwzględnia niewielki „eksport” młodzieży poza nasz teren. Zarząd Powiatu mając takie dane, kierując się także doświadczeniami z ostatniej rekrutacji, kiedy to zostało niewykorzystanych ok. 180 miejsc, zdecydował o zmniejszeniu ilości klas pierwszych do 50. Jest to o 7 mniej, niż jest aktualnie. Do tej pory obowiązywał „normatyw” 32 uczniów na klasę. Od roku szkolnego 2010/2011 zmniejsza się go na 30 uczniów. Da to łącznie 1500 miejsc dla pierwszoklasistów. Niestety, ale może to skutkować także zmniejszeniem ilości etatów nauczycielskich. Jeden oddział w szkole średniej, to 2 etaty nauczycielskie; jeden oddział w szkole zawodowej, to 1,2 etatu nauczycielskiego.
Takie są nieubłagane efekty niżu demograficznego. Przed trudnymi decyzjami stoją nie tylko władze powiatu i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.
(je)