Debata dotycząca narkotyków

Chojniccy policjanci zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli na debatę społeczną poświęconą problemowi narkotyków wśród młodzieży oraz sposobach reakcji na zagrożenie uzależnieniem.

Na debacie zostaną poruszone m.in. kwestie dotyczące terapii osób uzależnionych, powodów dla których młodzież sięga po narkotyki oraz aspekty prawne.

8 marca br. o godz. 10:40 w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach odbędzie się debata społeczna. Spotkanie będzie poświęcone problemowi narkotyków przede wszystkim wśród młodzieży szkolnej. Organizatorem jest Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach. W debacie wezmą udział m.in.: przedstawiciele miejscowej Komendy Policji, instytucji samorządowych, specjaliści z poradni uzależnień, a także funkcjonariusze Straży Miejskiej.

 „Mój organizm jest zdrowy, a Twój?". To hasło jest ideą przewodnią organizowanej debaty społecznej w ramach akcji –„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz mieć na nie wpływ”. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest uświadomienie młodzieży jakie zagrożenia niesie zażywanie środków odurzających. Zarówno młodzież jak i pedagodzy będą mogli dowiedzieć się jak szybko zdiagnozować problem narkotykowy u dzieci oraz gdzie udać się po pomoc.

Debata pozwoli na wymianę informacji między Policją, instytucjami zajmującymi się leczeniem uzależnień, a uczestnikami spotkania o istniejących zagrożeniach. Dzięki temu będą mogły zostać wypracowane metody eliminowania tych niebezpieczeństw. Uczestnicy debaty będą mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi uzależnień, a także wyrazić swoje oczekiwania.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

KPP

Zapisz