Czy kocioł CO na pellet jest ekologiczny czy nie?

Coraz więcej samorządów wspiera wymianę pieców CO na węgiel czy koks na tzw. ekologiczne źródła ciepła. Nie zawsze jednak za takie źródło jest uważany kocioł na tzw. drzewny pellet.

Kotły pelletowe są nie tylko bezpieczne i wygodne w obsłudze, ale także przyjazne dla środowiska i naszych płuc.   |  fot. arch.

Rządowy program „Czyste Powietrze” oraz Gmina Czersk uwzględnia jako ekologiczne, w przeciwieństwie do Gminy Chojnice oraz miasta Chojnice. Na ten problem zwróciła nam uwagę czytelniczka z Gminy Chojnice, która ma właśnie piec CO na pellet. W listopadzie 2021 Rada Gminy Chojnice przyjęła dwie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od niego. Oprócz przyjmowanej dorocznie z aktualizowanymi stawkami i tradycyjnymi ulgami i zwolnieniami, druga dotyczyła jedynie zwolnienia z podatku właścicieli domów z ekologicznymi piecami.

Tak opisano w niej te źródła: „kotły opalane gazem lub olejem opałowym, elektryczne źródła ciepła, źródła ciepła wykorzystujące odnawialne źródła energii (pompa ciepła)”. Nawiasem mówiąc nie było łatwo znaleźć tę uchwałę w BIP Gminy Chojnice, gdyż rejestr uchwał RG kończy się na … roku 2019, a mamy styczeń 2022. Cytat pochodzi z biuletynu na sesję w 11/2021. Tak napisała Czytelniczka w mailu do nas:

„(…) Nie rozumiem, dlaczego nie uwzględniono w Uchwale, jako ogrzewania ekologicznego - nowoczesnych pieców na pellet. Piece na pellet - w tym niektóre typy od niedawna nawet honorowane wyższą dotacją - są dopuszczalne jako ekologiczne źródło ciepła nawet w ogólnopolskim programie "Czyste Powietrze". Dlaczego wiec nie ujęto ich w uchwale stworzonej w gminie Chojnice jako ekologiczne? Dlaczego pominięto grupę osób/gospodarstw domowych, które wybrały właśnie to źródło ciepła wymieniając śmieciuchy? Uważam, że jest to błędne postępowanie i rażąca niesprawiedliwość. Tym bardziej, i tu po drugie, że w Uchwale stworzonej przez Radę Gminy Chojnice jest zapis dopuszczający okazjonalne korzystanie z drugiego źródła ciepła, jakim jest kominek.

- Szanowny Panie Wójcie, radni Gminy Chojnice! Otóż jestem w użytkowaniu zarówno kominka, jak i pieca ekologicznego na pellet. Zapewniam, że z pieca na pellet z całego okresu ogrzewania (kilkumiesięcznej zimy) mam 2 wiaderka popiołu. Wykorzystuję to na ogród - jako nawóz dla roślin, trawy. Z kolei z kominka - każde jednodniowe grzanie - to 1/4 wiaderka popiołu. Korzystam z tego właśnie okazjonalnie, ale mam porównanie. Proszę wskazać, gdzie tu sprawiedliwość, jeśli głównym celem uchwały jest to, by nie wytwarzać popiołu? Jak to się ma do osób, które mają kocioł na gaz, ale mają też zostawiony śmieciuch czy kominek, którym ogrzewają się co dzień? Uchwała staje się nielogiczna. (…).”

Sprawdziliśmy także treść uchwały RM Chojnic w sprawie dotowania kwotą 7 tys. zł wymiany pieców na węgiel i koks na tzw. ekologiczne piece CO. Dotacja przysługuje, jeśli beneficjent chce zainstalować „kotły opalane gazem czy olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła) lub elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynku.” Kotłów na pellet nie ma w wykazie. Inaczej do wspierania wymiany pieców na ekologiczne podeszła Gmina Czersk. Nie ma tam odrębnej uchwały z ulgą „ekologiczną”, a po prostu jest ta sprawa wymieniona, jako jeden z podpunktów „normalnej” uchwały RM ws. stawek podatku od nieruchomości.

Ulgowa stawka 0,43 zł za 1 m2 (0,65 zł pełna stawka) przysługuje od domów, jeśli CO i ciepła woda są wytwarzane przez „kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły i piece przystosowane do spalania następujących rodzajów paliw: paliwo gazowe, gaz płynny LPG, lekki olej opałowy, kotłów zgazowujących drewno oraz biomasę drzewną, kotłów z palnikiem przystosowanym do spalania pelletu, urządzeń wykorzystujących do produkcji ciepła energię elektryczną; sieci ciepłowniczej, w której energia cieplna produkowana jest z wykorzystaniem urządzeń wymienionych powyżej.”

Uważamy, że Gmina Chojnice i Miasto Chojnice powinny rozszerzyć definicję „ekologiczne źródło ciepła” i pójść drogą wytyczoną przez Gminę Czersk.

(je)