„Bezpieczna droga do szkoły”

Wkrótce dzieci i młodzież rozpoczną naukę w szkołach. Tradycyjnie już w miesiącu wrześniu na terenie powiatu chojnickiego prowadzone będą działania pn. “Bezpieczna Droga do Szkoły”.

Nad bezpieczeństwem uczniów będą czuwać policjanci, którzy wraz z rozpoczęciem roku szkolnego prowadzą działania „Bezpieczna droga do szkoły”.   |  fot. ilustrac./KPP

Ich głównym celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze do i ze szkoły. Pierwszy etap tzw. działania wyprzedzające rozpoczęły się już w miesiącu sierpniu od lustracji rejonów placówek oświatowych i ciągów komunikacyjnych, przede wszystkim pod względem sprawdzania prawidłowości ustawienia i stanu technicznego znaków drogowych. a także kontroli autobusów szkolnych i innych pojazdów przewidzianych do zbiorowego przewozu dzieci i młodzieży.

Drugi etap potrwa od 1 do 3 września. W tym czasie w rejonach wielu szkół pojawią się patrole policyjne. Policjanci zwracać będą przede wszystkim uwagę na sposób poruszania się pieszych i kierujących, przewożenia i zabezpieczenia dzieci, stan techniczny pojazdów oraz oznakowanie autokarów szkolnych. Dyscyplinować będziemy te osoby, które nie stosują się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Kolejny etap naszych działań prowadzony będzie już na terenie placówek oświatowych.

Obejmie dzieci i młodzież, a także rodziców i opiekunów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo najmłodszych. Zgodnie z założeniami potrwa jak przewidujemy do końca września. Polegać będzie przede wszystkim na wizytach policjantów w szkołach i prowadzeniu zajęć lekcyjnych o bezpieczeństwie w różnych miejscach i sytuacjach, z jakimi dzieci mogą się spotkać.

Jednakże pomimo zaplanowanych spotkań z najmłodszymi uczestnikami ruchu w przedszkolach i szkołach, to rodzice w pierwszej kolejności powinni się włączyć w edukację prewencyjną dzieci. W związku z rozpoczynającym się niedługo nowym rokiem szkolnym chojnicka Policja , radzi wszystkim rodzicom, szczególnie tym, których dzieci po raz pierwszy pójdą do szkoły, aby stopniowo wdrażali swoje pociechy do tego ważnego w ich życiu wydarzenia. Najlepiej zacząć od pokazania budynku szkoły i drogi, która do niej będzie prowadzić, a w przypadku dzieci dojeżdżających, miejsca, z którego zabierane będą do szkoły, a następnie odwożone.

W trakcie poznawania drogi do i ze szkoły warto omówić zagrożenia, jakie w tych miejscach mogą występować, np. duży ruch na drodze, ograniczona widoczność spowodowana np. ukształtowaniem drogi, budynkami, itp., pokazać miejsca przeznaczone do przechodzenia na drugą stronę ulicy, omijać wszelkie skróty i miejsca mało uczęszczane. Kolejnym krokiem jest wyrabianie w dziecku bezpiecznych nawyków zachowania się na drodze i w czasie podróżny, polegających na uczeniu podstaw przechodzenia przez jezdnię, zapewnienia pieszemu właściwiej widoczności na drodze poprzez odpowiedni ubiór i wyeksponowanie plecaka przy użyciu odblasków.

Osobom dorosłym odwożącym dzieci do i ze szkoły przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, a także prawidłowego przewożenia dzieci pojazdami. Apelujemy również do rodziców nieco starszych dzieci, którzy zezwalają swoim pociechom na dojeżdżanie rowerami do szkoły, aby upewnili się, czy dziecko ma kartę rowerową i w jakim stanie technicznym jest rower, aby bezpiecznie i szczęśliwie dojechały do celu.

KPP