Absolutorium dla członków zarządu powiatu chojnickiego przyjęte

W sesji absolutoryjnej (2.07.) wzięło udział 19 radnych, z tego 13 opowiedziało się za udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania, absolutorium oraz za przyjęciem sprawozdania finansowego. Sześciu rajców z opozycji zgłosiło swój sprzeciw.

Podczas sesji absolutoryjnej starosta Marek Szczepański musiał tłumaczyć się z podejmowanych decyzji i wydatków podejmowanych przez zarząd powiatu. Wiele zastrzeżeń mieli radni opozycyjni.   |  fot. A. Zajkowska

Plan z przyjętego na 2019 rok w powiecie chojnickim budżecie zrealizowano w 94 proc., tj. kwota 136 mln 982 tys. zł z podziałem na dochody majątkowe (12 mln 698 tys. zł) i dochody bieżące (124 mln 283 tys. zł). Dochody ze sprzedaży majątku w ubiegłym roku wykonano w 52 proc. Zaplanowane wydatki rozdysponowano natomiast w 91 proc. na łączna kwotę 140 mln 175 tys. zł. - W międzyczasie spłaciliśmy kredyt w wysokości 3 mln zł i nie zaciągaliśmy kolejnych zobowiązań. Na dzień 31 grudnia stan kredytów wynosił 28 mln 700 zł. - informował starosta Marek Szczepański.

Za przyjęciem sprawozdania finansowego głosowało 19 obecnych w sali obrad rajców. Za było 13 osób, przeciw sześć, tj. Mirosława Dalcka, Maciej Jakubowski, Maciej Rodzeń, Wojciech Rolbiecki, Sławomir Rząska i Marek Szmagliński. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Dokładnie w ten sam sposób rozłożyły się głosy za przyznaniem członkom zarządu powiatu, absolutorium oraz wotum zaufania. Przy wszystkich trzech uchwałach nie brakło dyskusji. Głos zabierali głównie radni opozycyjni z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze przed rozpoczęciem głosowania argumentowali oni dlaczego „nie rozgrzeszą” zarządu w wymienionych tematach.

Wśród tych powodów pojawiło się m.in. opłacanie etatowego członka zarządu Stanisława Skai, zakup samochodu służbowego z wariantem korzystania z niego w celach prywatnych przez starostę; dopuszczenie i nie reagowanie na nieprawidłowości w naliczaniu wynagrodzenia dla najmniej zarabiających pracowników szpitala. Zaproszenie polityka Platformy Obywatelskiej, Magdaleny Adamowicz, do Technikum nr 1 przy ul. Kościerskiej (argumentowane wprowadzeniem polityki do szkół). Szeroko omówione zostało także przyznanie przez Marka Szczepańskiego dodatków specjalnych dla członków zarządu (np. za usuwanie skutków zimy), zakup drogich mebli do gabinetu starosty oraz sprzętu komputerowego dla wicestarosty, marki Apple.

Anna Zajkowska