500 zł mandat, grzywna do 5000 lub kara 30 tys. nakładana przez sanepid

Policjanci z powiatu chojnickiego sprawdzają, czy mieszkańcy oraz osoby odwiedzające region stosują się do przepisów związanych z zachowaniem osób w miejscach publicznych oraz weryfikują, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w miejscu zamieszkania.

Wobec osób naruszających nakazy i zakazy podejmowane są interwencje, które w wielu przypadkach kończą się nałożeniem mandatów karnych, skierowaniem wniosków do sądu lub pouczeniem.   |  fot. KPP

Policjanci podczas codziennych patroli z innymi służbami dokonują sprawdzeń placówek handlowych, obiektów gastronomicznych, hoteli, siłowni i klubów fitness. Mundurowi dbają również o bezpieczne przemieszczanie się osób podróżujących środkami komunikacji miejskiej. Funkcjonariusze podejmują interwencje w sytuacjach zgłoszonych im naruszeń obowiązującego reżimu sanitarnego oraz gdy w trakcie służby zaobserwują, że dochodzi do łamania prawa w tym zakresie.

W ramach czynności kontrolnych i podejmowanych interwencji od początku kwietnia policjanci nałożyli blisko 130 mandatów na osoby niestosujące się do obowiązku zasłaniania ust i nosa, kolejnych około 80 osób pouczyli bądź zwrócili tym osobom uwagę za to wykroczenie, a w kilku przypadkach, w związku z odmową przyjęcia mandatu, zostały sporządzone wnioski o ukaranie do sądu.

Zwracamy uwagę, że za lekceważące podejście do kwestii zasłaniania ust i nosa grozi mandat do 500 złotych. W przypadkach rażących naruszeń policjanci będą informować sanepid, który z kolei w drodze postępowania administracyjnego może nałożyć karę nawet do 30 tysięcy złotych. Przypominamy też, że osoby objęte kwarantanną bezwzględnie powinny pozostać w domach, stosując się do decyzji służb sanitarnych.

Za nieprzestrzeganie tych zasad grozi grzywna do 5000 złotych albo też kara pieniężna w wysokości do 30 tysięcy złotych nakładana przez sanepid. Apelujemy o rozsądek, odpowiedzialność, współpracę i przestrzeganie wprowadzonych zaleceń, bo służą one ochronie życia i zdrowia nas wszystkich!

KPP